Wydział Instrumentalny

Wydział II


Wydział Instrumentalny prowadzi studia w zakresie instrumentalistyki, o profilu muzyki klasycznej,  muzyki dawnej oraz jazzowej. Studia na Wydziale Instrumentalnym zapewniają intensywne doskonalenie warsztatu muzycznego oraz opanowanie szerokiego repertuaru i dają możliwość częstego prezentowania go przed publicznością. W ramach zajęć dydaktycznych podstawę stanowią zajęcia w zakresie gry na instrumencie,  zespoły kameralne oraz - dla studentów grających na instrumentach orkiestrowych - studia orkiestrowe. 

Proces kształcenia w zakresie gry na instrumentach wzbogacony jest przez szereg przedmiotów teoretycznych, zapewniających wszechstronne wykształcenie muzyczne. Blok ten obejmuje kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, literaturę przedmiotu głównego, historię muzyki z literaturą, a zestaw ten uzupełniają przedmioty humanistyczne, m.in.  historia filozofii i historia sztuki. Program nauczania w poszczególnych specjalnościach poszerzony jest o przedmioty ściśle specjalistyczne, jak np. harmonia, kontrapunkt, organoznawstwo i improwizacja dla organistów, realizacja basso continuo dla klawesynistów oraz nauka akompaniamentu dla pianistów. Kształcenie pedagogiczne realizowane jest podczas zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania gry na instrumencie oraz podczas praktyk w szkołach muzycznych niższych stopni. 

Studenci kształcący się w zakresie gry na instrumentach orkiestrowych mają możliwość praktyki w ramach Akademickiej Orkiestry Kameralnej oraz Akademickiej Orkiestry Symfonicznej. Zdobywają dzięki temu niezbędne doświadczenia, które w przyszłości pozwolą im zostać wysoko kwalifikowanymi muzykami orkiestr. Dla wszystkich obowiązkowe są też wykłady zmienne i lektoraty języków obcych. Studenci zaliczają również przedmioty z bloku zajęć fakultatywnych.

Wydział Instrumentalny prowadzi bogatą działalność artystyczną, obejmującą liczne cykle koncertów organizowanych w uczelni oraz  na innych estradach Wrocławia, a także w innych miastach Polski i za granicą. Regularnie odbywają się recitale studentów i pedagogów, koncerty klas instrumentalnych oraz poszczególnych katedr, koncerty kameralne i symfoniczne, a wraz z Wydziałem Wokalnym przygotowywane są prezentacje dzieł wokalno-instrumentalnych.

 

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek studiów:  instrumentalistyka

Specjalność: 
wykonawstwo instrumentalne w zakresie:

- instrumentów klawiszowych:

 • fortepian
 • organy
 • klawesyn

- instrumentów smyczkowych:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas

- gitary
- harfy
- akordeonu

- instrumentów dętych:

 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • fagot
 • róg
 • trąbka
 • puzon
 • tuba

- instrumentów perkusyjnych

- instrumentów dawnych:

 • flet prosty
 • flauto traverso
 • obój barokowy
 • viola da gamba
 • skrzypce barokowe
 • altówka barokowa
 • wiolonczela barokowa


Kierunek studiów:  jazz i muzyka estradowa

Specjalność:
gra na instrumencie:

- fortepian
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- puzon
- kontrabas
- perkusja

Specjalność: 
wykonawstwo instrumentalne w zakresie:

- fortepian
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- puzon
- kontrabas
- perkusja
 

RODZAJE STUDIÓW:

- studia stacjonarne:
3-letnie I stopnia (licencjackie),
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)

- studia niestacjonarne:
3-letnie I stopnia (licencjackie),  
2-letnie II stopnia (magisterskie)
3-letnie III stopnia (doktoranckie)
 

STUDIA PODYPLOMOWE:
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki