Wydział Instrumentalny

Wydział II


Wydział Instrumentalny prowadzi studia w na dwóch kierunkach: instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa. Studia na Wydziale Instrumentalnym zapewniają intensywne doskonalenie warsztatu muzycznego oraz opanowanie szerokiego repertuaru i dają możliwość częstego prezentowania go przed publicznością. W ramach zajęć dydaktycznych podstawę stanowią zajęcia w zakresie gry na instrumencie,  zespoły kameralne oraz zajęcia w większych składach: orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna, orkiestra barokowa (dla instrumentów dawnych), orkiestra dęta, chór oraz big band (dla kierunku jazz i muzyka estradowa).

Proces kształcenia w zakresie gry na instrumentach wzbogacony jest przez szereg przedmiotów teoretycznych, zapewniających wszechstronne wykształcenie muzyczne. Blok ten obejmuje kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, literaturę przedmiotu głównego, historię muzyki z literaturą, a także przedmioty humanistyczne, m.in. historia estetyki i historia sztuki. Program nauczania w ramach poszczególnych zakresów poszerzony jest o przedmioty ściśle specjalistyczne, jak np. harmonia, kontrapunkt, organoznawstwo i improwizacja dla organistów, realizacja basso continuo dla klawesynistów oraz nauka akompaniamentu dla pianistów. Nasza uczelnia umożliwia również ukończenie kursu pedagogicznego i realizowanie w ramach niego zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania gry na instrumencie oraz podczas praktyk w szkołach muzycznych niższych stopni.

Studenci kształcący się w zakresie gry na instrumentach orkiestrowych mają możliwość praktyki w ramach Akademickiej Orkiestry Symfonicznej oraz Akademickiej Orkiestry Kameralnej. Zdobywają dzięki temu niezbędne doświadczenia, które w przyszłości pozwolą im zostać wysoko kwalifikowanymi muzykami orkiestr.

Uzupełnieniem programu nauczania są lektoraty języka obcego, wychowanie fizyczne oraz szeroka gama przedmiotów fakultatywnych dająca możliwość poszerzania zainteresowań i horyzontów.

Wydział Instrumentalny prowadzi bogatą działalność artystyczną, obejmującą liczne cykle koncertów organizowanych w uczelni oraz  na innych estradach Wrocławia, a także w innych miastach Polski i za granicą. Regularnie odbywają się recitale studentów i pedagogów, koncerty klas instrumentalnych oraz poszczególnych katedr, koncerty kameralne i symfoniczne, a wraz z Wydziałem Wokalnym przygotowywane są prezentacje dzieł wokalno-instrumentalnych.

 

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek studiów:  instrumentalistyka
wykonawstwo instrumentalne w zakresach:

- instrumentów klawiszowych:

 • fortepian
 • organy
 • klawesyn

- instrumentów smyczkowych:

 • skrzypce
 • altówka
 • wiolonczela
 • kontrabas

- gitary
- harfy
- akordeonu
- instrumentów dętych:

 • flet
 • obój
 • klarnet
 • saksofon
 • fagot
 • róg
 • trąbka
 • puzon
 • tuba

- instrumentów perkusyjnych

- instrumentów dawnych:

 • flet prosty
 • flauto traverso
 • lutnia
 • obój barokowy
 • viola da gamba
 • skrzypce barokowe
 • altówka barokowa
 • wiolonczela barokowa


Kierunek studiów:  jazz i muzyka estradowa
gra na instrumencie w zakresach:

 • fortepian
 • klarnet
 • saksofon
 • trąbka
 • puzon
 • kontrabas
 • gitara basowa
 • gitara
 • perkusja

 

RODZAJE STUDIÓW:

studia stacjonarne:

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)

 

STUDIA PODYPLOMOWE:
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki