Wypowiedź oraz list JM Rektora prof. dra hab. Krystiana Kiełba informujące o przedłużeniu zdalnego trybu zajęć dydaktycznych 

 

Uprzejmie informujemy, iż na mocy Zarządzenia Nr 55/2020 Rektora AMKL, nowelizującego Zarządznie Nr 46/2020, termin prowadzenie zajęć dydaktycznych w trybie zdalnym zostaje przedłużony i obowiązuje do odwołania.

Przypominamy, że zasady przebywania na terenie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, korzystania z jej infrastruktury oraz zasady postępowania w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 określone zostały w Zarządzeniu Rektora Nr 47/2020.