RAMOWY PLAN WYKŁADÓW:

godz. 14.00
prof. Philippe Lefebvre:
"Krótka lekcja improwizacji. Język, styl, technika – narzędzia w kreowaniu formy muzycznej"
(Wykład w języku angielskim)

godz.15.00
Panel dyskusyjny

godz. 15.25
dr hab. Michał Markuszewski:
„Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy, bo wiedza jest ograniczona”
Wyobraźnia – jako jeden z podstawowych elementów procesu twórczego w improwizacji organowej

godz. 15.55
dr Tomasz Kulikowski:
"Architektura w improwizacji – improwizacja w architekturze"

godz. 16.25
dr Jan Mroczek:
"Wpływ języka improwizacji na poszukiwania kompozytorskie. Cienka granica pomiędzy sztuką ex tempore a dziełami zapisanymi na przykładzie wybranych postaci i dzieł kompozytorów paryskich"

godz. 16.55
dr Michał Kocot:
„Jan Sebastian Bach – genialny architekt muzyczny a inteligentny strateg"
Mini-kurs improwizacji barokowego preludium na przykładzie fragmentu preludium BWV 548

godz. 17.25
dr Adam Tański:
"Rola przestrzeni Bazyliki Mniejszej w Myszyńcu w kreowaniu autorskiego cyklu improwizacji organowych Polichromia"

godz. 18.00
Panel dyskusyjny

godz. 18.30
Zakończenie

(Po każdej prelekcji przewidziany jest czas na pytania)