Międzyuczelniana Orkiestra Barokowa to zapoczątkowany w 2014 roku projekt współpracy połączonych orkiestr barokowych Akademii Muzycznych w Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu. Oprócz wspólnej pracy i koncertowania ma na celu również integrację i wymianę doświadczeń środowisk studenckich z trzech uczelni. Projekty Międzyuczelnianej Orkiestry Barokowej cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i coraz szerszej publiczności.  

ZPRASZAMY NA KONCERT!