Okładka

Nauczanie gry na fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza
Anna Kierska

Cena: 50 zł
Kup w sklepie internetowym AMKL

Już Voltaire twierdził, że cierpliwość, choć wydaje się niczym, wymaga dużego wysiłku. Cieszymy się więc, że nie będziemy dłużej narażać Państwa na pochłaniające energię oczekiwanie. Oto bowiem, po 11 latach od premiery, mamy przyjemność oddać w Państwa ręce nowe wydanie, cieszącej się uznaniem i popularnością, publikacji Anny Kierskiej Nauczanie gry na fortepianie – powołanie, umiejętność, wiedza.

Publikacja ta stanowi kompendium wiedzy dotyczące nauczania gry na fortepianie. Obejmuje kwestie pianistyczne uzupełnione wiadomościami z zakresu pedagogiki, psychologii, anatomii, fizjologii i instrumentoznawstwa. Autorka prezentuje różne metody pracy, które można wykorzystać w nauczaniu początkowym oraz podczas dalszych etapów kształcenia. Nowa wersja książki, prócz drobnych dopowiedzeń i retuszy dokonanych przez autorkę, została poszerzona o rozdział zawierający zagadnienia dotyczące nauki gry na fortepianie poza systemem szkolnym. Istotnym wzbogaceniem drugiego wydania są również liczne odwołania do książki Wandy Chmielowskiej O sztuce nauczania gry na fortepianie oraz dwa listy, z których jeden skierowany jest do uczniów, drugi zaś do ich rodziców. 

Wraz z autorką mamy nadzieję, że wznowienie publikacji przyczyni się do zwiększenia świadomości nauczycieli na temat tego, jak ważną rolę odgrywają oni w życiu młodego adepta sztuki muzycznej. 

 

Skrócony spis treści

Od wydawcy

Nota o autorce


Od autorki


Wprowadzenie

Część pierwsza

I Parę słów o osobowości pianisty pedagoga
II
Sylwetka pianisty pedagoga – warunki, które ją kształtują
III
Przedmiot „metodyka nauczania gry na fortepianie”

Część druga

IV Psychologia wieku dziecięcego, wieku dorastania i lat młodzieńczych
V
Uzdolnienia predysponujące kandydatów do zawodu muzyka pianisty. Przyczyny niepowodzeń uczniów szkół muzycznych
VI
Wprowadzenie dziecka w świat muzyki
VII
Wstępne poznanie instrumentu
VIII
Wyobraźnia muzyczna – jej rola, znaczenie i sposób kształcenia w procesie edukacji muzycznej ucznia
IX
Elementy kształcenia słuchu w pedagogice pianistycznej
X
Rytm i problemy z nim związane
XI
Kształcenie aparatu gry – praca nad techniką
XII
Korekta aparatu gry
XIII
Instrument – wykonawca – dźwięk
XIV
Gamy i pasaże 
XV
Zapis nutowy a gra a vista
XVI
Polifonia
XVII
Pamięć
XVIII
Pedalizacja
XIX
Interpretacja – artystyczne wykonanie utworu
XX
O ćwiczeniu
XXI
Gra zespołowa
XXII
Parę uwag o lekcji
XXIII
Przedmiot „fortepian obowiązkowy”
XXIV
Nauczanie gry na fortepianie poza systemem szkolnym

Dopowiedzenie

Bibliografia

Indeks nazwisk

List do Rodziców i Opiekunów – wkładka (s. 3 okładki)

List do Uczniów – wkładka (s. 3 okładki)

 

Parametry techniczne publikacji:

  • Objętość: 114 stron + wkładki z listami (12 i 11 stron)

  • Format: 24 x 17 mm

  • ISBN: 978–83–86534–36–3

  • Oprawa: miękka

  • wersja językowa: polska

Certyfikat MusiQuE