Wydział Instrumentalny prowadzi studia w na dwóch kierunkach: instrumentalistyka oraz jazz i muzyka estradowa. Studia na Wydziale Instrumentalnym zapewniają intensywne doskonalenie warsztatu muzycznego oraz opanowanie szerokiego repertuaru i dają możliwość częstego prezentowania go przed publicznością. W ramach zajęć dydaktycznych podstawę stanowią zajęcia w zakresie gry na instrumencie,  zespoły kameralne oraz zajęcia w większych składach: orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna, orkiestra barokowa (dla instrumentów dawnych), orkiestra dęta, chór oraz big band (dla kierunku jazz i muzyka estradowa).

Proces kształcenia w zakresie gry na instrumentach wzbogacony jest przez szereg przedmiotów teoretycznych, zapewniających wszechstronne wykształcenie muzyczne. Blok ten obejmuje kształcenie słuchu, analizę dzieła muzycznego, literaturę przedmiotu głównego, historię muzyki z literaturą, a także przedmioty humanistyczne, m.in. historia estetyki i historia sztuki. Program nauczania w ramach poszczególnych zakresów poszerzony jest o przedmioty ściśle specjalistyczne, jak np. harmonia, kontrapunkt, organoznawstwo i improwizacja dla organistów, realizacja basso continuo dla klawesynistów oraz nauka akompaniamentu dla pianistów. Nasza uczelnia umożliwia również ukończenie kursu pedagogicznego i realizowanie w ramach niego zajęć z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki nauczania gry na instrumencie oraz podczas praktyk w szkołach muzycznych niższych stopni.

Studenci kształcący się w zakresie gry na instrumentach orkiestrowych mają możliwość praktyki w ramach Akademickiej Orkiestry Symfonicznej oraz Akademickiej Orkiestry Kameralnej. Zdobywają dzięki temu niezbędne doświadczenia, które w przyszłości pozwolą im zostać wysoko kwalifikowanymi muzykami orkiestr.

Uzupełnieniem programu nauczania są lektoraty języka obcego, wychowanie fizyczne oraz szeroka gama przedmiotów fakultatywnych dająca możliwość poszerzania zainteresowań i horyzontów.

Wydział Instrumentalny prowadzi bogatą działalność artystyczną, obejmującą liczne cykle koncertów organizowanych w uczelni oraz  na innych estradach Wrocławia, a także w innych miastach Polski i za granicą. Regularnie odbywają się recitale studentów i pedagogów, koncerty klas instrumentalnych oraz poszczególnych katedr, koncerty kameralne i symfoniczne, a wraz z Wydziałem Wokalnym przygotowywane są prezentacje dzieł wokalno-instrumentalnych.

KIERUNKI STUDIÓW:

Kierunek studiów: instrumentalistyka
wykonawstwo instrumentalne w zakresach:

  • instrumentów klawiszowych:

- fortepian
- organy
- klawesyn

  • instrumentów smyczkowych:

- skrzypce
- altówka
- wiolonczela
- kontrabas

  • instrumentów dętych:

- flet
- obój
- klarnet
- saksofon
- fagot
- róg
- trąbka
- puzon
- tuba

  • instrumentów dawnych:

- flet prosty
- flauto traverso
- lutnia
- obój barokowy
- viola da gamba
- skrzypce barokowe
- altówka barokowa
- wiolonczela barokowa

  • gitary
  • harfy
  • akordeonu
  • instrumentów perkusyjnych

Kierunek studiów: jazz i muzyka estradowa

  • wokalistyka jazzowa
  • gra na instrumencie w zakresach:

- fortepian
- klarnet
- saksofon
- trąbka
- puzon
- kontrabas
- gitara basowa
- gitara
- perkusja

RODZAJE STUDIÓW:

studia stacjonarne:

3-letnie I stopnia (licencjackie)
2-letnie II stopnia (magisterskie)

STUDIA PODYPLOMOWE:
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Instrumentalistyki
Podyplomowe Studia Mistrzowskie w zakresie Kameralistyki

Certyfikat MusiQuE