doc. Marek Tracz (1981-1984)

 


doc. Marek Tracz (1981-1984)

Absolwent Państwowej Wyzszej Szkoły Muzycznej we Wrocławiu  na Wydziale Pedagogicznym. Ukończył studia  w zakresie prowadzenia zespołów (1958) oraz Wydział Teorii Muzyki, Kompozycji i Dyrygentury w zakresie dyrygentury w klasie prof. Adama Kopycińskiego (1963).

Umiejętności dyrygenckie pogłębiał również pod kierunkiem Franca Ferrary podczas kursu mistrzowskiego w Accademia Chigiana w Sienie. Pracował jako nauczyciel w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia we Wrocławiu (1959-1970). W macierzystej uczelni zatrudniony był w latach 1965-1986, gdzie prowadził zajęcia w zakresie zespołów instrumentalnych, dyrygowania i czytania partytur, a także sprawował  kierownictwo studenckiej orkiestry symfonicznej. Był dyrygentem Chóru Politechniki Wrocławskiej (1961-1966), kierownikiem muzycznym i pierwszym dyrygentem Operetki Wrocławskiej (1964-1965), dyrektorem i kierownikiem artystycznym Filharmonii Opolskiej (1972-1991), dyrygentem i kierownikiem muzycznym Opery Wrocławskiej (1982-­1990). W ostatnich dwu dziesięcioleciach koncentruje się w pracy artystycznej na sztuce operowej. W 1989 roku powołał we Wrocławiu niestacjonarny zespół Opera Polska, z którym systematycznie przez wiele lat występował na scenach operowych w większości krajów europejskich, prowadząc wykonania dzieł Mozarta, Verdiego, Pucciniego, Rossiniego, Wagnera, Bizeta i innych kompozytorów.

Certyfikat MusiQuE