dr hab. Olga Ksenicz

dr hab. Olga Ksenicz 

Jest absolwentką Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej we Wrocławiu, w klasie prof. Piotra Łykowskiego (dyplom z wyróżnieniem w 2004 r.), obecnie jest pracownikiem naukowym macierzystego wydziału – pracę na nim rozpoczęła bezpośrednio po uzyskaniu dyplomu. Przed podjęciem studiów muzycznych sopranistka ukończyła (dyplom z wyróżnieniem) Państwową Szkołę Muzyczną II st. w Zielonej Górze (klasa ad. Anny Ulwańskiej) oraz koncertowała jako solistka i kameralistka Zespołu Muzyki Dawnej „Cappella Gedanensis”, mającego swą siedzibę w Gdańsku. W lipcu 2007 roku zrealizowała przewód doktorski na Akademii Muzycznej im. K. Szymanowskiego w Katowicach (zatwierdzony we wrześniu tego samego roku), i od października tego samego roku prowadzi własną klasę śpiewu solowego na Wydziale Wokalnym wrocławskiej Akademii Muzycznej. Jest także wykładowczynią przedmiotu „Seminarium wykonawstwa muzyki dawnej”.

Od roku 2005 śpiewaczka współpracuje jako solistka z Warszawską Operą Kameralną, na scenie której debiutowała partią Królowej Nocy w operze „Czarodziejski flet” W. A. Mozarta. Ta sama partia stała się również debiutem śpiewaczki na scenie szczecińskiej Opery na Zamku w lutym 2007 roku. Wokalistka występowała także na estradach Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze, występowała z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej w Katowicach oraz zespołem Filharmonii Częstochowskiej pod kierunkiem takich dyrygentów, jak Mirosław Jacek Błaszczyk, Jacek Kraszewski, Ruben Silva oraz Jerzy Swoboda. Śpiewaczka współpracuje także na stałe jako wykonawczyni strony wokalnej spektakli z Teatrem im. J. Kochanowskiego w Opolu.

W trakcie studiów muzycznych wokalistka uczestniczyła w licznych kursach interpretacyjnych i mistrzowskich (odbywających się m. in. w ramach międzynarodowych festiwali „Wratislavia Cantans”), pracując pod kierunkiem wybitnych artystów oraz pedagogów polskich i zagranicznych, m. in. prof. Christiane Hampe, Izabelli Kłosińskiej, Jadwigi Romańskiej-Gabryś, Ewy Iżykowskiej (dyplom mistrzowski w roku 2002), Ingrid Kremling-Domanski (dyplom mistrzowski w roku 2003 oraz 2005), Ralfa Döringa i Paula Esswooda. W okresie od października 2003 do lutego 2004 roku sopranistka przebywała na stypendium w Hochschule für Musik w Kolonii, pracując pod kierunkiem śpiewaczki o europejskiej renomie i znakomitego pedagoga – prof. Barbary Schlick. W roku akademickim 2003/2004 Olga Ksenicz była także stypendystką Ministra Kultury. Obecną działalność pedagogiczną wokalistka łączy z regularnym uczestnictwem w kolejnych kursach interpretacyjnych, m. in. pod kierunkiem prof. Helgi Meyer-Wagner, prof. Ingrid Kremling-Domanski oraz prof. Piotra Kusiewicza, oraz z działalnością koncertową. Na swoim koncie sopranistka ma także dokonane dla firmy fonograficznej „Musicon” nagranie płyty z prawykonaniem współczesnym utworów religijnych Józefa Elsnera, zrealizowane w ramach nowatorskiego projektu „Musica Claromontana” (przywracanie do obiegu muzycznego utworów zachowanych w archiwach muzycznych klasztoru jasnogórskiego).

Olgę Ksenicz jest laureatką następujących nagród:
- wyróżnienia za wykonanie arii barokowej na I Ogólnopolskim Konkursie Sopranowym im. Haliny Halskiej we Wrocławiu (w roku 2001)
- wyróżnienia za wykonanie utworów patrona konkursu na II Konkursie Pieśni i Arii im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach (w roku 2002)
- III nagrody i nagroda specjalnej (za wykonanie „Pieśni Roksany” z opery „Król Roger” Karola Szymanowskiego) na VI Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Słowiańskiej w Katowicach (w roku 2003)

Brała również udział w etapie finałowym przesłuchań Concorso Internazionale di canto per IV centrnario dell’opera w Weronie (2007 rok).

Repertuar wokalistki obejmuje szerokie spektrum utworów od renesansu po współczesność, za szczególnym jednak naciskiem na muzykę oratoryjno-kantatową baroku i klasycyzmu, zwłaszcza włosko- i niemieckojęzycznego kręgu kulturowego (twórczość m. in. C. Monteverdiego, A. Scarlattiego, G. B. Pergolesiego, A. Vivaldiego, G. F. Haendla, J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta).

Kontakt: olga.ksenicz@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE