dr hab. Tomasz Głuchowski

dr hab. Tomasz Głuchowski

Absolwent kaliskich szkół średnich: Technikum Budowy Fortepianów oraz PSM II st. (klasa organów Kazimierza Madziały). W latach 1996-2004 studiował organy (Klemens Johannes Kaminski) i klawesyn (Marta Czarny-Kaczmarska) we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego (AMKL). Oprócz studiów i licznych kursów mistrzowskich, istotny wpływ na jego osobowość artystyczną wywarły liczne wyjazdy naukowe do Holandii (2008-10), gdzie miał sposobność kształcić się na historycznych instrumentach pod okiem Petera van Dijka z Utrechtu. Po ukończeniu studiów doktoranckich na AMKL (Andrzej Chorosiński, Magdalena Czajka), w maju 2011 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w listopadzie 2019 r. stopień doktora habilitowanego nadany przez Senat Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jako absolwent Podyplomowych Studiów Monodii Liturgicznej na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II w Krakowie (2016-2018) rozwija również swoje zainteresowania chorałem gregoriańskim

Tytularny organista wrocławskiego kościoła dominikanów (p.w. św. Wojciecha). Adiunkt w macierzystej uczelni (Katedra Muzyki Kościelnej), nauczyciel dyplomowany klawesynu i organów we wrocławskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. Juror krajowych konkursów organowych i pianistycznych. Prowadził także kursy improwizacji i interpretacji muzyki organowej w kraju (Cieszyn, Kalisz, Wrocław) i we Włoszech (Werona) oraz wykłady z zakresu muzyki organowej, organologii i śpiewu gregoriańskiego.

Stały współpracownik Orkiestry Symfonicznej NFM i innych zespołów tej instytucji. Współzałożyciel i kierownik artystyczny wrocławskiego zespołu muzyki dawnej Ars Concordiae, członek ensemble Sanssouci – zespołu barokowego Filharmonii Opolskiej. Koncertuje jako solista (organista, klawesynista) i kameralista w kraju i zagranicą. Posiada w swoim dorobku kilkanaście płyt CD z muzyką organową i kameralną (klawesyn/bc.).

Członek Rady Programowej fundacji Il Canto, oraz innych stowarzyszeń: Verein zur Erforschung und Erhaltung schlesischer Orgeln e.V, Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych, Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej.

Kurator organów Narodowego Forum Muzyki, oraz konsultant ds. projektów renowacji i rewitalizacji organów we wrocławskich kościołach: Opieki Św. Józefa (Karmelici), Św. Wojciecha (Dominikanie). Uznany specjalista w zakresie strojenia i temperacji historycznych (m. in.: Wratislavia Cantans, Forum Musicum).

Dyrektor artystyczny Festiwalu Muzycznego Lato Organowe w Krotoszyńskiej Bazylice oraz koordynator cyklu Wieczory Czesławowe w kościele dominikanów we Wrocławiu.

W r. 2017 odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Brązowym Krzyżem Zasługi. Ponadto nagradzany jako pedagog akademicki (nagroda Rektora AMKL) oraz szkolnictwa muzycznego (dyplomy CEA, nagrody dyrektorskie).

Kontakt: tomasz.gluchowski@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE