dr Miłosz Kula laureatem Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta za rok 2022!

Nagroda im. Ks. Prof. Hieronima Feichta to jedna z najbardziej prestiżowych muzykologicznych nagród w Polsce. Przyznawana co roku przez Sekcję Muzykologów ZKP, docenia naukowców, którzy wnieśli znaczący wkład w badania w zakresie muzykologii i teorii muzyki.

Jury Konkursu w składzie: dr hab. Paweł Gancarczyk, prof. IS PAN (przewodniczący), prof. dr hab. Teresa Malecka, prof. dr hab. Remigiusz Pośpiech, prof. dr hab. Violetta Przech, prof. dr hab. Zbigniew Skowron, prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz, dr hab. Beata Bolesławska-Lewandowska, prof. IS PAN (przewodnicząca Sekcji Muzykologów ZKP) oraz dr hab. Katarzyna Dadak-Kozicka, prof. UMFC postanowiło jednogłośnie przyznać nagrodę Panu dr. Miłoszowi Kuli za jego pracę doktorską pt. "Symfonie Carla Dittersa von Dittersdorfa oraz ich recepcja w dawnej Rzeczypospolitej i na Śląsku". Jest to nie tylko zasłużone wyróżnienie dla laureata ale również potwierdzenie wyjątkowej wartości i znaczenia jego pracy dla rozwoju polskiej muzykologii.

Wręczenie Nagrody im. Ks. Prof. Hieronima Feichta odbędzie się podczas uroczystości otwarcia tegorocznej, 52. Konferencji Muzykologicznej ZKP, w dniu 7 września 2023 roku w Instytucie Muzyki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Serdecznie gratulujemy Laureatowi!
 

Certyfikat MusiQuE