Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Kierunek - Dyrygentura

1. Dyrygentura - studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku dyrygentura otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka w zakresie działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie zespołów wykonawczych o różnych obsadach, w tym zespołów symfonicznych,
 • aktywną działalność muzyczną w instytucjach kultury, mediach,
 • pracę doradczą w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenie działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • prowadzenie szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

2. Dyrygentura - studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

 SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku dyrygentura otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka w zakresie szeroko pojętej twórczej działalności dyrygenckiej pozwalające na:

 • prowadzenie zespołów wykonawczych o różnych obsadach, w tym zespołów wielko obsadowych instrumentalnych, wokalnych i wokalno-instrumentalnych,
 • indywidualną i oryginalną interpretację dzieła muzycznego,
 • samodzielne prowadzenie instytucji artystycznych (opery, filharmonii),
 • kształtowanie profilu repertuarowego instytucji artystycznych,
 • pracę doradczą w zakresie szeroko rozumianej kultury muzycznej,
 • prowadzenie szeroko pojętej animacji kultury w społeczeństwie,
 • pracę dydaktyczną w szkolnictwie artystycznym wszystkich stopni (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

 

Certyfikat MusiQuE