Kłótnia przez zakład to śpiewogra (sceniczna fraszka w jednym akcie) autorstwa wybitnego polskiego wirtuoza skrzypiec i kompozytora Karola Lipińskiego (1790–1861) z tekstem Jana Nepomucena Kamińskiego (1777–1855). Powstała około roku 1812, a jej pierwsze udokumentowane wystawienie odbyło się 21 stycznia 1814 we Lwowie. Rękopis libretta śpiewogry jest przechowywany w Bibliotece Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, a fotokopię rękopiśmiennej partytury z prośbą o wystawienie utworu na scenie ofiarował reżyserowi Roberto Skolmowskiemu rosyjski muzykolog Władimir Grigorjew (1927–1997) – profesor Konserwatorium Moskiewskiego, znawca działalności i twórczości Henryka Wieniawskiego oraz Karola Lipińskiego.

Wrocławska Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego podjęła trud współczesnego wydania dzieła w dwóch wersjach: w formie partytury i wyciągu fortepianowego. Opracowaniem muzykologicznym śpiewogry i edycją materiału nutowego zajął się Maciej Prochaska przy współpracy Joanny Subel i Piotra Łykowskiego, który był też koordynatorem merytorycznym wydania. Opracowania tekstologicznego libretta dokonała Agnieszka Marszałek. Szatę graficzną wydania zaprojektowała Weronika Tarka.

Fraszka sceniczna Lipińskiego i Kamińskiego to dzieło wyjątkowe z teatralnego punktu widzenia. Łączy w sobie cechy teatru muzycznego i opery. W trakcie spektaklu jeden solista gra siedem różnych postaci, a każda z nich wykonuje odmienną pod względem stylu arię. Uwertura ma charakter wirtuozowskiego koncertu skrzypcowego i wykorzystuje motywy muzyczne Mazurka Dąbrowskiego.

Współczesna prapremiera Kłótni przez zakład odbyła się 29 listopada 2019 roku w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, po ponad 200 latach od pierwszego wystawienia Kierownikiem muzycznym był Adam Banaszak, a za inscenizację i reżyserię odpowiadał Roberto Skolmowski. Przedstawienie współfinansowała Gmina Wrocław.

Publikacja dostępna online na stronie Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej lub w wersji drukowanej - wyłącznie w siedzibie Wydawnictwa.

 

Wydanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.


 

     Certyfikat MusiQuE