JAN HOFFMANN
Studiował edukację muzyczną na Uniwersytecie Muzycznym Johannesa Gutenberga w Mainz, uzyskując dyplom ze śpiewu oraz dyrygentury chóralnej i orkiestrowej. Oprócz wieloletniego nauczania na Uniwersytecie Muzycznym i Collegium Musicum Uniwersytetu Johannesa Gutenberga w Mainz, był wykładowcą dyrygentury chóralnej i kształcenia wokalnego na licznych festiwalach. Był zatrudniony jako dyrektor chóru i dyrygent w Stadttheater Gießen od sierpnia 1998 r. do lipca 2023 r., a od sezonu 2015/16 pełnił funkcję zastępcy głównego dyrektora muzycznego.
W sezonie 2019/2020 Jan Hoffmann objął tymczasowo stanowisko głównego dyrektora chóru w Semperoper w Dreźnie.

W lipcu 2021 r. Jan Hoffmann został mianowany pierwszym gościnnym dyrygentem i zastępcą dyrektora artystycznego EUROPA CHOR AKADEMIE GÖRLITZ obok prof. Josharda Dausa, którego stanowisko przejął w całości po jego śmierci. Oprócz dyrygentury jest także odpowiedzialny za kształcenie chórzystów. Podczas koncertów inauguracyjnych dyrygował m.in. IX Symfonią Beethovena i Fantazją chóralną na Seebühne w Görlitz we współpracy ze Staatskapelle Halle. 

Od sezonu 2024/2025 Jan Hoffmann obejmie stanowisko pierwszego dyrektora chóru w Semperoper w Dreźnie.

Certyfikat MusiQuE