mgr Kacper Kubiak

mgr Kacper Kubiak

Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – studiował na Wydziale Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej (specjalności: Edukacja muzyczna i Prowadzenie zespołów wokalnych i instrumentalnych) w klasie dyrygowania prof. dr hab. Jolanty Szybalskiej-Matczak oraz na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii (specjalność: Teoria muzyki).

Od 2019 roku pracuje na macierzystym wydziale, prowadząc zajęcia z literatury chóralnej XX i XXI wieku, praktyki w zespole wokalnym, a także współpracując z innymi pedagogami na zajęciach z dyrygowania oraz w Chórze „Feichtinum”, którego kierownikiem artystycznym jest ad. dr hab. Artur Wróbel.

Jest założycielem i dyrygentem Orkiestry Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, z którą wykonuje głównie utwory młodych wrocławskich kompozytorów. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień związanych z interakcją sztuk, związkami słowno-muzycznymi, humanistyką, filozofią i teologią muzyki.

Kontakt: kacper.kubiak@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE