Wydział Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii

Kierunek - Kompozycja i teoria muzyki

1. Muzykoterapia - studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia w specjalności muzykoterapia otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada kwalifikacje w szczególności do:

  • pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej,
  • pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia,
  • prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną,
  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Studia są przeznaczone dla osób legitymujących się świadectwem dojrzałości i posiadających wiedzę muzyczną na poziomie szkoły muzycznej I stopnia.
 

2. Muzykoterapia - studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia w specjalności muzykoterapia otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

  • pracy w zakresie wykorzystania terapeutycznego oddziaływania muzyki na procesy wspomagania leczenia, rehabilitacji i profilaktyki prozdrowotnej,
  • pracy w zespołach terapeutycznych i placówkach służby zdrowia,
  • prowadzenia działalności naukowo-badawczej w szczególności w zakresie szeroko pojętego terapeutycznego oddziaływania muzyki,
  • prowadzenia działalności upowszechniającej kulturę muzyczną,
  • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie.

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Certyfikat MusiQuE