OGŁOSZENIE:


Rekrutacja uczestników projektu
Kurs języka angielskiego dla kadry kierowniczej i administracyjnej


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00 posiada środki na podniesienie kompetencji kadr w systemie szkolnictwa wyższego – kadry kierowniczej i administracyjnej w kompetencje przydatne na rynku pracy. W ramach tego projektu jedną z form wsparcia są semestralne kursy języka angielskiego.

Kursy realizowane będą w szkole językowej OLYMP INSTITUTE OF ENGLISH, ul. Powstańców Śląskich 112/114 we Wrocławiu.
Kursy będą semestralne i odbywać się będą w latach akademickich 2019/2020 i 2020/2021, w wariantach:

  • 2 godziny tygodniowo (30 godzin lekcyjnych w semestrze),
  • 4 godziny tygodniowo (60 godzin lekcyjnych w semestrze).

Szkoła oferuje kursy w różnych wariantach dni i godzin, w zależności od grupy. Kwalifikacja do grup odbędzie się na podstawie testu kwalifikacyjnego zorganizowanego przez szkołę. W grupach będą znajdować się również osoby spoza AMKL.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w formie kursu języka angielskiego składają wypełniony Formularz zgłoszeniowy. Prosimy o zaznaczenie semestrów w jakich chcieliby Państwo uczestniczyć w kursie językowym poprzez zaznaczenie poziomu intensywności zajęć.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 3 (kadra kierownicza i administracyjna). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

Termin i miejsce składania zgłoszeń: 20 września 2019 r. - Dział Kadr.

 

Certyfikat MusiQuE