OGŁOSZENIE:

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza nabór dla studentów na warsztaty z zakresu Przedsiębiorczości. Warsztaty będą odbywać się w formie zdalnej.

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00  ogłasza nabór dla studentów na warsztaty z zakresu Przedsiębiorczości.
 

Celem zajęć jest uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przedsiębiorczości m.in. zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Uczestniczy poznają zasady zakładania, prowadzenia i rozliczeń działalności. Poznają różnicę pomiędzy umowami cywilno-prawnymi a umowami o pracę. Nauczą się prawidłowo wypełniać dokumenty zusowskie oraz wyliczać podatki i wypełniać deklarację. Dodatkowo dowiedzą się, z jakich zewnętrznych źródeł finansowania będą mogli skorzystać.

W warsztatach uczestniczyć mogą studenci bierni zawodowo czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich wydziałów Akademii.

Chętnych na zajęcia zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej AMKL w sekcji PO WER 3.5/rekrutacja). 

Termin i miejsce składania zgłoszeń: 30.12.2021 r.  w pokoju 005 w budynku F u p. Kamili Korkuś


Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

Certyfikat MusiQuE