OGŁOSZENIE:

 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu ogłasza nabór dla studentów na warsztaty z zakresu Prawa autorskie. Warsztaty będą odbywać się w formie zdalnej


Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00  ogłasza nabór dla studentów na warsztaty z zakresu Prawa autorskie.

Podczas warsztatów  zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z teorią i praktyką stosowania prawa autorskiego w muzyce.  Prowadzący przybliży zagadnienia z m.in. Specyfiki utworu muzycznego, zakresu ochrony artystycznych wykonań i fonogramów, ochrony wizerunku praw i dóbr osobistych artystów, synchronizacji, praw zależnych, umów prawno-autorskich w branży muzycznej, praktyk i procedur obowiązujących w organizacji zbiorowego zarządzania, plagiatu w muzyce, prawa autorskiego w Internecie itd.   

W warsztatach uczestniczyć mogą studenci bierni zawodowo czterech ostatnich semestrów studiów I i II stopnia wszystkich wydziałów Akademii.

Chętnych na zajęcia zapraszamy do złożenia formularza zgłoszeniowego (do pobrania na stronie internetowej AMKL w sekcji PO WER 3.5/rekrutacja). 

Termin i miejsce składania zgłoszeń: 30.12.2021 r.  w pokoju 005 w budynku F u p. Kamili Korkuś

 

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

 

Certyfikat MusiQuE