DK-140-13/21
DK-140-15/21

OGŁOSZENIE

WORD/EXCEL

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00 kadra kierownicza i administracyjna ma możliwość udziału w szkoleniach z zakresu obsługi WORD’a oraz EXCEL’a Szkolenie realizowane są przez firmę Akademia Komputerowa AkKom Marta Piątkowska.

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 3 (kadra kierownicza i administracyjna). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

Najbliższe terminy szkoleń:

16 i 19 maja 2022 r. – Word
23-24 maja 2022 r. – Excel- poziom średniozaawansowany
26-27 maja 2022 r. Excel- poziom zawansowany

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w formie udziału ww. kursie proszone są o złożenie Formularza zgłoszeniowego w Dziale Kadr (pok. 015A lub 016A).

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE