prof. Barbara Ewa Werner

prof. Barbara Ewa Werner 

Jest   absolwentką   Państwowej   Wyższej   Szkoły Muzycznej w Krakowie, gdzie kształciła się w zakresie gry   na   skrzypcach oraz  Akademii   Muzycznej w Katowicach, w której odbyła studia wokalne. Ukończyła    również   Studium   Akompaniamentu i Korepetycji Wokalnej w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Prowadzi bogatą działalność artystyczną - jako instrumentalistka lub wokalistka wzięła udział w   ponad   tysiącu   koncertów.   Kilkanaście   lat pracowała    jako    skrzypaczka    w    orkiestrach symfonicznych  i   zespołach   kameralnych   (m.in. w Filharmonii Rzeszowskiej, Filharmonii Wrocławskiej, a także w zespołach Capeila Cracoviensis i Complesso di Musica Antica). Współpracowała z Operą Wrocławską i Operą Śląską w Bytomiu. Koncertowała we wszystkich ośrodkach w kraju,  a także za  granicą  (m.in. w  Bułgarii, Czechach, Francji, Holandii, Niemczech, Austrii, USA, Kanadzie, we Włoszech i na Węgrzech). Dokonała wielu nagrań telewizyjnych, filmowych, radiowych i płytowych. 

Od roku 1978 zatrudniona jest w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Pracuje również na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu. Tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskała w 1998 roku. W ramach prac naukowych zajmuje się liryką wokalną polskich kompozytorów, ariami koncertowymi baroku i klasycyzmu, historią wokalistyki i pedagogiki wokalnej oraz metodyką nauczania śpiewu solowego. Opublikowała ok. 20 prac teoretycznych o tej tematyce. Sprawuje kierownictwo naukowe sympozjów i konferencji , dotyczących różnych zagadnień z zakresu wokalistyki, zajmuje się organizacją kursów i konkursów wokalnych. Jest członkiem-założycielem i sekretarzem Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu, prezesem Wrocławskiego Oddziału SPAM oraz członkiem-założycielem Towarzystwa Miłośników Muzyki Wokalnej im. Haliny Halskiej.

Kontakt: barbara.werner@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE