prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska

prof. dr hab. Agata Młynarska-Klonowska - specjalność: wokalistyka.

Edukację muzyczną rozpoczęła w Opolu od nauki gry na fortepianie.. Jej pierwszą nauczycielką śpiewu była Gizela Posch, pod kierunkiem której ukończyła Państwową Średnią Szkołę Muzyczną we Wrocławiu. Studia we Wrocławskiej Wyższej Szkole Muzycznej odbyła w klasie znakomitego pedagoga prof. Eugeniusza Sąsiadka, kończąc w 1973 r. dyplomem z wyróżnieniem. Ma w dorobku wiele nagród uzyskanych na krajowych i międzynarodowych konkursach wokalnych, min. I nagrodę i Złoty Medal na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im. Francisco Viňas w Barcelonie(Hiszpania) w 1975 roku, I nagrodę na konkursie im Jana Kiepury w Krynicy, II nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Śpiewaczym w Łodzi; była tez finalistką konkursu w s'Hertogenbosch w Holandii.

Już w trakcie studiów Agata Młynarska występowała w kraju i za granicą jako członkini-solistka Zespołu Muzyki Dawnej "Complesso di Musica Antica" którego założycielem i kierownikiem był prof. Eugeniusz Sąsiadek, uczestnicząc w wielu znaczących polskich i zagranicznych festiwalach muzycznych .

We wrześniu 1974 roku zatrudniona została jako solistka Opery Wrocławskiej, a debiutowała na tej scenie rok wcześniej partią Sereny w operze "Porgy and Bess" G.Gershwina. Współpracowała także z innymi polskimi teatrami operowymi, m.in. Teatrem Wielkim w Poznaniu, Operą Śląską w Bytomiu, Krakowską, Bydgoską ,Łódzką.. i zagranicznymi występując w wielu krajach Europy oraz na Kubie, w Kanadzie i USA. 

Nawiązała ścisłą współpracę z Agencją artystyczną Gerhrds GmBH i Agencją Artystyczną "Pro Musica" występując w największych salach koncertowych i scenach operowych Europy.

Ma w repertuarze około 40 pierwszoplanowych i tytułowych sopranowych partii operowych w najwybitniejszych dziełach tego gatunku, a także wiele partii operetkowych oraz oratoryjnych i kantatowych. We wrocławskiej Akademii Muzycznej Agata Młynarska zatrudniona była od roku 1975 -1985 . Po 12 letniej przerwie wróciła do pracy na uczelni /1997 r./przechodząc wszystkie szczeble naukowe. 4 grudnia 2002 roku otrzymała tytuł profesora sztuk muzycznych . Za działalność artystyczną i pedagogiczną uhonorowana została wieloma nagrodami i odznaczeniami . Jest członkiem honorowego komitetu Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. St. Moniuszki w Warszawie. Wielokrotny Juror w Ogólnopolskich Konkursach Wokalnych.

Członkini:

PSPŚ  / Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Śpiewu

TMMW im.H.Halskiej    / Towarzystwo Miłośników Muzyki Wokalnej im H.Halskiej ;

Towarzystwo Muz.im.K.Szymanowskiego  w Zakopanem 

Miarą sukcesów w pracy pedagogicznej są konkursowe osiągnięcia jej wychowanek: 

Bogusława Adamczewska

1980 - II Nagroda Konkursu na wykonanie pieśni St. Moniuszki przez studentów Wyższych Uczelni Muzycznych/ Warszawa/

Anna Plewniak

1980 - wyróżnienie w Konkursie na wykonanie pieśni St. Moniuszki studentów Wyższych Uczelni / Warszawa

Wioletta Chodowicz

listopad 1999 r. - Nagroda specjalna na IV Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Za najlepsze wykonanie pieśnizapomnianej /Warszawa/
maj 2000 r. -- Wyróżnienie w kategorii operowej na VI Międzyuczelnianym Konkursie Wokalnym / Duszniki Zdrój/
maj 2001 r. - I Nagroda i Nagroda specjalna za wykonanie pieśni J.I.Paderewskiego na IV Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki w Katowicach.
wrzesień 2001 r. - Nagroda Fundacji Darclée na Międzynarodowym Konkursie Śpiewaczym im.Hariclea Darclee --Brăila-Rumunia.
maj 2002 r. - I Nagroda w kategorii operowej ,oraz Nagroda specjalna Fundacji Chopinowskich na Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju 2002
maj 2004 r. - Finalistka V Międzynarodowego Konkursu Śpiewaczego im. St. Moniuszki w Warszawie + Nagroda specjalna Towarzystwa Moniuszkowskiego za wykonanie arii "Halki"

Aleksandra Buczek

maj 2001 r. - Wyróżnienie na IV Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach.
maj 2002 r. - Finalistka VII Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju
marzec 2003 I Nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. H.Halskiej  we Wrocławiu
Październik 2004 III Nagroda w I Międzynarodowym Konkursie Im. Adama DIDURA w Bytomiu

Monika Michaliszyn

kwiecień 2001 r. - Wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Haliny Halskiej Wrocław.
Listopad 2001 r. - Finalistka Międzyuczelnianego Konkursu Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej w Warszawie .

Anna Jeruć

maj 2002 II nagroda w kategorii solistów III Konkursu Moniuszkowskiego w Białymstoku "Pieśń wieczorna"
maj 2003 III nagroda na VI Międzyuczelnianym Konkursie Słowiańskiej Muzyki Wokalnej w Katowicach

Violetta Wysocka

maj 2006 - Finalistka VIII –Ogólnopolskiego Konkursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju i Nagroda Specjalna - za wykonanie pieśni polskiej

Magdalena Wachowska                      

13-14.11 .2009 r. - II Nagroda X Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski ,,Pieśń Wieczorna”  podczas IX Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasie w  Białymstoku
23-25 .03 .2010r.  - III Nagroda w  XII  Międzyuczelnianym Konkursie w kręgu Słowiańskiej Muzyki Wokalnej Katowice
15.03.2010r. Wyróżnienie  - w I Akademickim Konkursie Interpretacji Pieśni we Wrocławiu
21-25.04 .2010 r.  - II Nagroda w X  Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym w Kategorii  Oratoryjno -Pieśniarskiej w Dusznikach Zdroju
10.XI.2010r. - Wyróżnienie i nagroda specjalna za wykonanie pieśni St.Moniuszki na IX Międzyuczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej im.Edmunda Kossowskiego w Warszawie    

Marta  Ligocka 

15 .03 .2010r.  - Wyróżnienie w I Akademickim Konkursie Interpretacji Pieśni
21-.25.04.2010 r.  - I  Nagroda  X  Ogólnopolski  Konkurs  Wokalny Kategoria Oratoryjno- Pieśniarska Duszniki  Zdrój

Joanna  Zawartko 

13-14. 11.2009 r.     III  Nagroda - X Międzynarodowy Konkurs Moniuszkowski ,,Pieśń Wieczorna” podczas IX Moniuszkowskiego Festiwalu Podlasie w   Białymstoku
15 .03. 2010 r. - I  Nagroda I Akademicki Konkurs Interpretacji  Pieśni
21.-25.04.2010 r. - I Nagroda w X Ogólnopolskim  Konkursie Wokalnym Kategorii Operowej  - Duszniki Zdrój
14-18 .03.2011 r.  - II Nagroda  na II Konkursie Wokalnym im. Edwarda Józefiny Reszków w Częstochowie
Nagroda Teatru Wielkiego im.St. Moniuszki w Poznaniu
Nagroda Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej Górze
Nagroda Impressio Art. Management Bożeny Harasimowicz
Sierpień 2011r.  - III Letnia Akademia Śpiewu  Sopot/Gdańsk
Ogólnopolski Konkurs Wokalny 
Grand Prix Prezydenta Miasta Sopot
Nagroda  Impressio Art

Joanna Grocholska

2011 r. – Nagroda Specjalna ufundowana prze Jakuba Krzysztofa Wierzbickiego na XI Międzynarodowym Konkursie Moniuszkowskim Pieśń Wieczorna w Białymstoku  

Absolwentki jej klasy są również czołowymi solistkami teatrów operowych polskich:                  

Anna Plewniak - solistka Opery Krakowskiej,                                                                                  
Renata Dobosz – solistka Opery Śląskiej w Bytomiu, 
Aleksandra Buczek - była solistka Opery Wrocławskiej, występuje gościnnie w operach polskich jak i za granicą. 
Wioletta Chodowicz -  była solistka Opery Wrocławskiej, obecnie solistka Opery Narodowej w Warszawie jak i w wielu operach zagranicznych, laureatka Paszportu Polityki.

Kontakt: agata.mlynarska-klonowska@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE