prof. dr. hab. Bogdan Makal

prof. dr hab. Bogdan Makal - bas-baryton.
Śpiew solowy studiował w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy i Wrocławiu, gdzie był stypendystą Ministerstwa Kultury i Sztuki (dyplom z wyróżnieniem w klasie prof. K. Myrlaka). Brał udział w kilkunastu konkursach organizowanych przez Akademię Muzyczną we Wrocławiu, Hochschule fur Musik Franz Liszt w Weimarze oraz Akademię Bachowską Helmuta Rillinga. Jest laureatem II nagrody oraz nagrody specjalnej za wykonanie pieśni St. Moniuszki w Warszawie (1989 r.), III nagrody specjalnej na Ogólnouczelnianym Konkursie Wykonawstwa Polskiej Pieśni Artystycznej (Warszawa - 1991 r.), II nagrody i nagrody specjalnej za wykonanie utworów polskich na II Międzyuczelnianym Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w Dusznikach Zdroju (1992 r.) i II nagrody oraz nagrody specjalnej Rektora Akademii Muzycznej w Gdańsku za najlepszą interpretację pieśni E. Griega Jeg elsker dig w Ogólnopolskim Konkursie Griegowskim w Gdańsku (1993r.), nagrody dla solisty na Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Cerkiewnej w Hajnówce. 

Odtwórca partii barytonowych i basowych w ponad 100 dziełach oratoryjnych. Uczestnik wielu festiwali w kraju i za granicą. Współpracował z teatrem operowym oraz dramatycznym. Dokonał wielu nagrań dla radia i telewizji w kraju, Czechach, Francji i USA, w tym płyty nagrodzone Grand Prix du Disque de l`Academie Charles Gros oraz Diapason d`Or.

Jest profesorem w Akademii Muzycznej we Wrocławiu, kierownikiem Katedry Wokalistyki tejże uczelni, a także kierownikiem Wydziału Wokalnego w PSM II st. we Wrocławiu. Posiada liczną klasę laureatów krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych, a wielu absolwentów jest podporą scen operowych w kraju i za granicą. Za swoją działalność pedagogiczną i artystyczną otrzymał szereg nagród i dyplomów uznania, m.in. od dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej, Rektora Akademii Muzycznej we Wrocławiu, Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów Śpiewu. 

Jest laureatem Medalu Edukacji Narodowej oraz Dyplomu Wrocławskiej Kurii Metropolitalnej. Wykładowca i kierownik Zimowego Kursu Wokalnego w Dusznikach Zdroju, juror krajowych i międzynarodowych konkursów wokalnych.

Kontakt: bogdan.makal@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE