Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

prof. dr hab. Helena Tomaszek-Plewa


Prorektor ds. studenckich i dydaktyki

Absolwentka dwóch specjalności: teorii muzyki (1977) oraz dyrygentury symfonicznej (1988), w klasie doc. Renarda Czajkowskiego, w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w której skończyła również Studium Prowadzenia Zespołów Wokalnych i Instrumentalnych oraz Studium Pedagogiczne. Podyplomowe Studia Chórmistrzowskie ukończyła z wyróżnieniem w Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy. W 1977 r. rozpoczęła pracę w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego) we Wrocławiu. W lutym 1992 r. uzyskała kwalifikacje I-go stopnia, 22 stycznia 1997 r., uchwałą Rady Wydziału Kompozycji, Teorii, Wychowania Muzycznego i Rytmiki Akademii Muzycznej w Łodzi, uzyskała kwalifikacje II-go stopnia w zakresie prowadzenia zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych. W 2009 r. uzyskała tytuł profesora sztuk muzycznych.

W latach 2002-2008 była Prodziekanem Wydziału Edukacji Muzycznej, w latach 2008-2012 pełniła funkcję Dziekana Wydziału Edukacji Muzycznej, a od roku 2012 pełni funkcję Prorektora ds. Studenckich i Dydaktyki. Od roku 1997 do 2012 była Kierownikiem Katedry Edukacji Muzycznej, zwanej wcześniej Katedrą Wychowania Muzycznego. W latach 2012-2020 była Kierownikiem Katedry Chóralistyki i Prowadzenia Zespołów. Od 1991 r. jest kierownikiem artystycznym Orkiestry Smyczkowej Wydziału Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, z którą wielokrotnie występowała z programem dzieł instrumentalnych i wokalno-instrumentalnych, współpracując z wszystkimi chórami Akademii Muzycznej, a także z wieloma chórami wrocławskimi. Inne prowadzone zajęcia to: dyrygowanie, czytanie partytur, seminarium pracy licencjackiej oraz magisterskiej. Prowadzi ożywioną działalność organizacyjną i naukową. Od marca 1999 r. do czerwca 2012 r. była kierownikiem organizacyjnym i merytorycznym audycji umuzykalniających dla dzieci z wrocławskich szkół ogólnokształcących z klas IV-VI, a od maja 2003 r. do czerwca 2012 r. kierownikiem artystycznym koncertów umuzykalniających dla dzieci z klas I-III. Jest uczestnikiem licznych konferencji naukowych i autorem publikacji.

W czasie pierwszych studiów, w 1975 r., podjęła dodatkową pracę w Zespole Pieśni i Tańca Jedliniok, działającym przy Akademii Rolniczej we Wrocławiu, na stanowisku kierownika muzycznego. Z ruchem amatorskim związana była do roku 2017. Pracowała kolejno w Zespole Pieśni i Tańca Ślężanie i w Zespole Pieśni i Tańca Wrocław. W latach 1989-2017 była kierownikiem muzycznym Zespołu Pieśni i Tańca Kalina Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, z którym koncertowała w kraju i za granicą, biorąc udział w licznych Międzynarodowych Festiwalach Folklorystycznych (m.in. w Chinach, Egipcie, Francji, Hiszpanii, Korei, Niemczech, Rumunii), a także w Międzynarodowym Forum Kultury w Meksyku.

W latach 1990-1991 była kierownikiem muzycznym Dziecięcej Sceny Operowej, działającej przy Centrum Sztuki Impart we Wrocławiu. Współpracowała z projektem „Śpiewający Wrocław” i „Śpiewająca Polska”.

Jest recenzentem i promotorem przewodów doktorskich, habilitacyjnych oraz recenzentem w postępowaniu o nadanie tytułu profesora. Jest jurorem konkursów i przeglądów chóralnych, laureatką wielu Nagród Rektorskich. Za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania odznaczona Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury, Medalem Zasłużony dla Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu oraz Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.

Certyfikat MusiQuE