Prorektor ds. artystycznych i naukowych

prof. dr hab. Magdalena Blum


Prorektor ds. artystycznych i naukowych

Absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu w klasie fortepianu Zdzisławy Rychlewskiej. Po roku pracy na macierzystej uczelni (rozpoczęła pracę  jako studentka) została zaproszona do Shattuck St. Mary's School jako "artist in residence". Podczas pobytu wielokrotnie koncertowała występując zarówno jako solistka - wykonując recitale i koncerty z orkiestrą, jak i kameralistka (z wokalistami i instrumentalistami), jako pianista współtworzyła również produkcję musicalu.  Doskonaliła wtedy również swoje umiejętności u prof. De Wayne Wee w Northfield, MN, USA. Pobyt w USA zaowocował dalszymi propozycjami zatrudnienia i koncertowymi, ale Magdalena Blum zdecydowała się kontynuować pracę na Akademii Muzycznej we Wrocławiu.

Jest laureatką III Ogólnopolskiego Konkursu Lisztowskiego. Wygrała również eliminacje w grupie pianistów w multiinstrumentalnym konkursie WAMSO w Minneapolis. Koncertowała w Rosji (Sankt Petersburg, m. in. w Wielkiej Sali Koncertowej Konserwatorium im. Rimskiego- Korsakowa), kilkakrotnie w Stanach Zjednoczonych (m.in. w ubiegłym roku w Carnegie Hall) i wielu krajach europejskich. Występowała jako solistka i kameralistka na festiwalach muzycznych m.in.. w Wiedniu i Gaming (Chopin- Festiwal).  

Brała udział (jako akompaniator) w międzynarodowych konkursach wokalnych w Warszawie, Karlovych Varach, Oslo, Tuluzie. Jako pianista-kameralista pracowała wielokrotnie na mistrzowskich kursach interpretacyjnych m. in. we Wrocławiu (Wratislavia Cantans), w Dusznikach Zdroju, w Wiedniu (w Hochschule für Musik), w Radziejowicach, Görlitz, Nowym Sączu i w Monaco. Na kursach pracowała m. in. z  profesorami Ralfem Döringiem, Eugeniuszem Sąsiadkiem, Christiną Hampe, Włodzimierzem Zalewskim, Bogdanem Makalem, Rusko Ruskowem, Ewą Czermak, Christianem Elssnerem, Andrzejem Dobberem, Agnieszką Rehlis, Sylvainem Cambrelingiem, Joshardem Dausem, Izabellą Kłosińską, Helgą Meyer-Wagner, Elizabeth Wilke, Ryszardem Karczykowskim, Maestrą Teresą Żylis-Gara. Na konkursach wokalnych została kilkakrotnie wyróżniona nagrodą dla najlepszego pianisty-kameralisty.

Dokonała nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji, jest współwykonawcą 5 płyt CD: „Arie i Pieśni Mistrzów Włoskiego Bel Canta” (MCA; 2001), „Il Convegno” (DUX; 2004) i „Consortium Musicum” (JBRecords:2006), ”Witold Friemann” (KTM, 2009), „Fryderyk  Chopin-Transcriptions” (Acte Prealable 2010), „Elegie” (Polskie Nagrania, 2012) za które  otrzymała Wrocławską Nagrodę Muzyczną za rok 2012 (kategoria: muzyka poważna).

Jest profesorem, pracuje jako kameralista na Wydziale Wokalnym i na Wydziale Instrumentalnym. Stale poszerza repertuar i obszary zainteresowań - od dwóch lat współpracuje z Europa Chor Akademie w Görlitz, gdzie ma okazję pracować m.in. z dyrygentami Sylvainem Cambreling i Joshardem Dausem przygotowując koncerty z dużą obsadą wykonawczą do hamburskiej Elbphilharmonie. Kilka miesięcy temu, zastępując awaryjnie orkiestrę, wykonała jej partię w oratorium „Paulus” F. Mendelssohna na koncertach w Niemczech, z międzynarodową obsadą solistów i chóru. Koncerty były tak udane, że Magdalena Blum została zaproszona przez organizatorów na kolejne w tym samym składzie, w sezonie artystycznym 2020- 2021.

W latach 2008-2016 dwukrotnie została wybrana na stanowisko prorektora macierzystej uczelni. Poza obowiązkami przypisanymi do stanowiska (tu m.in. osiągnięciem jest dopilnowanie i koordynacja składanej dokumentacji w ocenie parametrycznej, gdzie wszystkie wydziały wrocławskiej uczelni uzyskały ocenę „A”, a Wydziały zostały zasilone wskutek tego osiągnięcia pieniędzmi z dotacji na utrzymanie potencjału badawczego – nieobecnymi wtedy na uczelni), JM Rektor AMKL prof. Krystian Kiełb powierzył jej m. in. :

  • przygotowanie Raportu Samooceny dla Europejskiej Akredytacji Instytucjonalnej, która pilotażowo przechodziła wrocławska uczelnia w 2010 roku,
  • uczestnictwo we Wrocławskiej Radzie Kultury przygotowującej aplikacje Wrocławia do uzyskania tytułu Europejskiej Stolicy Kultury 2016,
  • uczestnictwo w pracach zespołu ds. powołania Wrocławskiej Unii Akademickiej,
  • uczestnictwo w pracach Komitetu Sterującego ds. Wrocław- Europejska Stolica Kultury 2016,
  • przygotowanie powołania „English division”,  
  • przygotowanie powołania Otwartej Akademii Muzycznej,
  • koordynacja projektów przygotowywanych przez AMKL na Europejską Stolicę Kultury Wrocław 2016,
  • kierownictwo projektu Europejskiej Symfonicznej Orkiestry Studenckiej w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016,  
  • powołanie zespołu ds. badania twórczości Karola Lipińskiego, do Komitetu Honorowego patronującemu wydaniu dzieł Kompozytora zgodzili się wejść prof. Mieczysław Tomaszewski, Irena Poniatowska, czy Konstanty Andrzej Kulka;

Magdalena Blum jest inicjatorką Akademickiego Konkursu Duetów - początkowo Wokalnych, później również Instrumentalnych. Formuła konkursu okazała się  trafna: konkurs rozszerzył się początkowo o uczelnię katowicką, następnie o krakowską i łódzką, w tym roku konkurs miał mieć swoją pierwszą ogólnopolską edycję, z licznymi koncertami  promocyjnymi dla jego laureatów- niestety nie odbył się z powodu pandemii.

Jako prorektor Magdalena Blum kilkakrotnie brała udział w konferencjach dotyczących muzycznych badań naukowych, też specjalności wykonawczych - w Guidhall School of Music (Reflective Conservatoire), w Rzymie, Lyonie i Sztokholmie (European Platform for Research in Music)- umożliwiło jej to sprawniejsze i nowoczesne poprowadzenie kilku postępowań doktorskich i inspirowanie młodych pracowników naukowych. Obecnie Magdalena Blum jest promotorem piątego doktoratu.

Magdalena Blum ma w swoim dorobku organizację kilku koncertów charytatywnych, w tym dużego koncertu sprowokowanego dramatycznymi wydarzeniami na Ukrainie w 2014 roku  „Wrocławscy artyści- Ukrainie”. Koncert wsparły i Opera Wrocławska i Wrocławska Filharmonia i Urząd Miasta Wrocławia. W Sali Koncertowej wrocławskiej Akademii dziesiątki artystów grało dla Ukrainy. Był to pierwszy w Polsce koncert tej skali w całym szeregu koncertów, jakie zorganizowano później w tym samym celu.

W grudniu 2018 JM Rektor AMKL prof. Grzegorz Kurzyński powierzył Magdalenie Blum koordynowanie uzyskanego przez uczelnię grantu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej  „Wschodnia Akademicka Platforma Artystyczna”. Powołany został Zespół Koordynatorów, rozdzielone zostały zadania i odpowiedzialność za ich wykonanie, ustalony terminarz i forma realizacji tego projektu zapewniająca najbardziej optymalne dla uczelni jego wykorzystanie - zgodnie z zasadą, że priorytetowo traktowana jest każda aktywność naukowa i artystyczna przynosząca uczelni punktu do oceny parametrycznej. Projekt jest w fazie realizacji, z powodu pandemii uzyskano zgodę na  wydłużenie terminu jego zamknięcia. 

Działalność Magdaleny Blum jest więc wielowarstwowa - zajmuje ją bowiem zarówno wykonawstwo kameralne i solowe, jak i dydaktyka, stwarzanie warunków do większej obecności muzyki w życiu społeczeństwa, dbanie o rozwój kameralistyki, działalność organizacyjna, a także inspirowanie młodej kadry akademickiej do badań naukowych.  

 

Certyfikat MusiQuE