prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak

Absolwentka uczelni muzycznych we Wrocławiu (dyplom z wyróżnieniem, 1990) i Bydgoszczy; profesor sztuk muzycznych (2011). Kierownik Katedry Muzyki Kościelnej, dyrektor Szkoły Doktorskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Juror wielu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów muzycznych. Od 2008 r. jest kierownikiem Międzynarodowego Turnieju Dyrygentury Chóralnej W STRONĘ POLIFONII, przewodniczy pracom turniejowego jury od 2014 r.

Współpracowała z zespołami w wielu europejskich uczelniach w Niemczech, we Włoszech, Bułgarii, Hiszpanii i Chorwacji, Rumunii, Bośni i Hercegowinie oraz Białorusi i na Litwie, a także z różnymi chórami Wrocławia, z którymi w ramach polskich i europejskich festiwali i konkursów zdobyła kilkadziesiąt nagród i wyróżnień, w tym nagród indywidualnych. W latach 1993-2015 była kierownikiem artystycznym Chóru Kameralnego Politechniki Wrocławskiej Consonanza, z którym poprowadziła kilkaset koncertów z różnorodnym programem – od średniowiecznej monodii do wokalno-instrumentalnych form współczesnych; biorąc udział w wielu festiwalach i konkursach muzycznych (Polska, Czechy, Austria, Francja, Macedonia, Niemcy, Portugalia, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, Belgia, Francja), a także dokonała wielu nagrań. Absolwenci jej chórów śpiewają na zawodowych scenach Polski, Europy i Stanów Zjednoczonych.

Członek Sekcji Polskiej AISGre, rad programowych i naukowych stowarzyszeń muzycznych, pracuje we władzach Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. Angażuje się w podnoszenie poziomu muzyki liturgicznej – rokrocznie inicjuje specjalistyczne konferencje i warsztaty, prowadzi zespoły, powołuje do życia cykle koncertowe i festiwale, przygotowuje kadrę młodych dyrygentów i organistów, przywraca wykonawstwu zapomniane dzieła literatury muzycznej zachowane na terenie klasztorów dawnego Śląska. Jest autorem licznych artykułów m.in. z dziedziny wykonawstwa chóralnego, a także redaktorem kilku wydawnictw dotyczących muzyki sakralnej.

Kontakt: marta.kierska-witczak@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE