prof. Jerzy Mrozik (1995-2002)

 


prof. Jerzy Mrozik (1995-2002)

Studia w zakresie gry na flecie ukończył z wyróżnieniem w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej we Wrocławiu, gdzie kształcił się pod kierunkiem Leona Tejkowskiego i Stanisława Michalika. Uzupełniał wykształcenie w Akademii Musických Úmení w Pradze u prof. Františka Čecha.

Od 1966 roku prowadzi klasę fletu w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, w latach 1968-74 również w ówczesnej PWSM w Katowicach. Tytuł naukowy profesora uzyskał w 1987 roku. W latach 1980-96, z dwuletnią przerwą, pełnił we wrocławskiej Akademii funkcję kierownika Katedry Instrumentów Dętych i Perkusji. W kadencji 1985-88 był członkiem Rady Wyższego Szkolnictwa Artystycznego. W latach 1995 - 2002 r. był rektorem Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Flecista Orkiestry Polskiego Radia w Bydgoszczy (1954-55), Orkiestry Państwowej Opery we Wrocławiu (1955-58), Orkiestry Państwowej Filharmonii we Wrocławiu (1959-70), a także pierwszy flecista-solista Wielkiej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia i Telewizji (obecnie Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia) w Katowicach (1970-95), z którą koncertował wielokrotnie w 26 krajach Europy, Azji i obu Ameryk na najbardziej prestiżowych estradach. 

Jako solista i kameralista występował w Polsce (m.in. na festiwalach: Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Festiwal Polskiej Muzyki Współczesnej we Wrocławiu), w Niemczech i Holandii. W latach 1987-95 był członkiem Kwintetu Dętego Polskiego Radia i Telewizji. Uczestniczył w wielu prawykonaniach utworów polskich kompozytorów współczesnych. Dokonał szeregu nagrań dla Polskiego Radia i Telewizji oraz dla polskich i zagranicznych firm fonograficznych; jako solista i kameralista nagrał ponad 30 utworów (w tym prawykonania); jako muzyk-solista Wielkiej Orkiestry Symfonicznej PRiTV - kilkadziesiąt płyt. Obok działalności dydaktycznej, jaką prowadzi w uczelni, jest też wykładowcą kursów; prowadzi mistrzowskie klasy kameralistyki i fletu w kraju i za granicą. W latach  1980-2006 był wykładowcą w klasie fletu oraz kierownikiem artystycznym Kursów Interpretacji w zakresie gry na instrumentach dętych w Dusznikach Zdroju.

Jest jurorem ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów muzycznych. W pracach teoretycznych zajmuje się problematyką interpretacji muzycznej, techniką gry na instrumentach dętych i metodyką nauczania gry na flecie. Zorganizował i sprawował kierownictwo naukowe czterech sesji naukowych na temat: "Technika gry na instrumentach dętych", jakie odbyły się w Akademii Muzycznej we Wrocławiu w latach 1986-95 z udziałem instrumentalistów i teoretyków z Polski i zagranicy. Recenzent przewodów kwalifikacyjnych I i II stopnia, przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowań o nadanie tytułu profesora; recenzent w postępowaniu związanym z nadaniem doktoratu honoris causa Akademii Muzycznej w Warszawie światowej sławy flecistom Jean Pierre Rampalowi i Peterowi Lucasowi Graffowi w Akademii Muzycznej w Krakowie.

Opiekun artystyczny przewodów I stopnia, promotor przewodów doktorskich oraz promotor honorowych doktoratów Maestro Kurta Masura oraz Wojciecha hr. Dzieduszyckiego. Współzałożyciel istniejącego od 1995 roku Stowarzyszenia Flecistów Polskich, w latach 1997-2000 oraz w kadencji 2006-2010 jego prezes. Był redaktorem naczelnym wydawanego we Wrocławiu periodyku "Flecista", a także autorem zamieszczanych w nim artykułów publicystycznych i metodycznych.

Certyfikat MusiQuE