STUDENCKI PROGRAM STYPENDIALNY - STYPENDIA DLA DOKTORANTÓW

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

W związku z § 2, ust. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz § 2, ust. 6 Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarny trzeciego stopnia – doktoranckich Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu podaje się do wiadomości, że wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz stypendium dla najlepszych doktorantów należy składać w terminie:

STUDENCI / DOKTORANCI 
od 1 sierpnia 2019  r. do  31 sierpnia  2019 r.

NOWOPRZYJĘCI
od 3 września 2019 r. do 28 września 2019 r.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich (pok. 006 A).

Certyfikat MusiQuE