Komisja weryfikacyjna IV Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury w składzie:

Prof. dr hab. Marek Pijarowski, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu – Przewodniczący Komisji
Prof. dr hab. Mirosław Jacek Błaszczyk, Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach – Członek Komisji
Prof. dr hab. Rafał Jacek Delekta, Akademia Muzyczna im. Krzysztofa Pendereckiegow Krakowie – Członek Komisji

działając w oparciu o Regulamin IV Ogólnopolskiego Konkursu Studentów Dyrygentury im. Adama Kopycińskiego, zakwalifikowała do I etapu Konkursu następujące osoby:

Akulovich Aliaksandra
Bazou Maria
Brylski Szymon
Bywalec Piotr  
Gilewski Julian   
Głowacka Kinga                                
Janaszek Julianna 
Jankowska Emilia    
Kurzydlak Julia
Kwapisz Tomasz
Marek Katarzyna
Mazur Klaudia
Mitelski Piotr            
Misztal Marta
Mudrakova Anastasia 
Onderko Karol   
Orczykowska Aleksandra               
Pacześniak-Słota Alicja          
Radoń Dominik                
Siarkowski Ignacy         
Sijer Filip              
Sobczuk Krzysztof               
Staniak Kacper
Tkachuk Orest​     

LISTA REZERWOWA
Kaźmierski Mateusz                 
Jóźwik Karol                                   
Muryń Trajan
Vynnytska Mariia
Kowalik Agnieszka

 

Certyfikat MusiQuE