okładka

 

Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
red. D. Kanafa, M. Szymańska, H. Tomaszek-Plewa, Wrocław 2021

ISBN: 978-83-65473-33-2

Cena: 30 zł
Kup w sklepie internetowym AMKL

Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej jest w historii Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu wydziałem najstarszym. Powstał jako pierwszy i w roku akademickim 1948/1949, inaugurującym działalność ówczesnej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej, był wydziałem jedynym, noszącym wówczas nazwę: Wydział Pedagogiczny. W jego bogatej historii zaznaczyło swój udział bardzo wielu znakomitych pedagogów, przygotowujących studentów do podejmowania misji szerzenia edukacji muzycznej w społeczeństwie. Utrwalenia pamięci o ich dokonaniach służyła Ogólnopolska Konferencja Naukowa zorganizowana w roku jubileuszu 70-lecia uczelni przez Katedrę Edukacji Muzycznej, zatytułowana Edukacyjna i artystyczna rola Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej w 70-letniej działalności Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W jej przebiegu zaistniały dwa nurty: dotyczący przeszłości Wydziału i odwołujący się do działań współczesnych. Taka koncepcja znajduje też odbicie w niniejszej publikacji, która jest pokłosiem owej konferencji.

Książka została podzielona na dwie części. Część pierwszą poświęcono 70-letniej historii Wydziału, ukazanej przez pryzmat dziedzictwa naszych znakomitych poprzedników. Autorzy artykułów zamieszczonych w tym dziale odsyłają czytelników do początków i lat dojrzalszych Wydziału, wspominając wielu nauczycieli: specjalistów prowadzących przedmioty pedagogiczne i teoretyczne, dyrygentów, pedagogów emisji głosu, pianistów i innych instrumentalistów. W części drugiej ujęto artykuły absolwentów Wydziału, ukazujące w aspekcie praktycznym efekty odebranego we wrocławskiej Akademii Muzycznej wykształcenia. Pragniemy, aby publikacja była wyrazem wdzięczności dla kilku pokoleń pedagogów Wydziału, a także ukazywała jego inspirującą rolę w kształtowaniu działalności swoich wychowanków.

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Część I. NASI MISTRZOWIE – NASZA HISTORIA

Małgorzata Szymańska
Nasi Mistrzowie – nauczyciele przedmiotów pedagogicznych

Dorota Kanafa
Nasi Mistrzowie – pedagodzy przedmiotów teoretycznych

Helena Tomaszek-Plewa
Nasi Mistrzowie – dyrygenci

Iwona Polak
Nasi Mistrzowie – pedagodzy emisji głosu

Marzena Szczepańska-Butler
Nasi Mistrzowie – pianiści

Marian Szczebak
Nasi Mistrzowie – instrumentaliści

Małgorzata Szymańska, Helena Tomaszek-Plewa
Uroczystość nadania Sali Chóralnej imienia Profesora Stanisława Krukowskiego

 

Część II. EFEKTYWNOŚĆ KSZTAŁCENIA A RZECZYWISTE KOMPETENCJE ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU EDUKACJI MUZYCZNEJ, CHÓRALISTYKI I MUZYKI KOŚCIELNEJ AMKL WE WROCŁAWIU

Michał Kanafa
Od kandydata do absolwenta. Rozwój młodego edukatora muzycznego na przykładzie studentów Wydziału Edukacji Muzycznej, Chóralistyki i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Sylwia Dziwoki
Na dobry początek – wybrane formy umuzykalniania dzieci do trzeciego roku życia

Aleksandra Szymańska
Rodzinne Poranki Muzyczne oraz Chór Melomana jako przejawy studenckiej działalności edukacyjnej i artystycznej

Barbara Pazur
Moja działalność artystyczna, edukacyjna i naukowa w latach 2008–2021 na tle studiów na Wydziale Wychowania Muzycznego Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Certyfikat MusiQuE