plakat

13-18 lutego 2023 r., Duszniki
72. Kurs Metodyczny dla Nauczycieli Śpiewu Solowego

Poniedziałek 13.02. – NA ROZGRZEWKĘ DLA CIAŁA
10.00 – 14.00
lekarz Aldona Chróściewicz Warsztaty Metody Feldenkraisa
Oddech to życie - oddychanie na wiele sposobów. Metoda Feldenkraisa jako praktyczny sposób uzyskania świadomości różnych przestrzeni oddechowych i typów oddechu

Wtorek 14.02. – DZIEŃ DLA ARTYSTYCZNEJ DUSZY
10.00 – 14.00
Dr Amelia Golema (AMuz Wrocław)
Kreatywne zarządzanie czasem
Doświadczenie kryzysu w życiu artysty

Środa 15.02. – DZIEŃ DYDAKTYCZNY
10.00
Prof. dr hab. Piotr Łykowski (AMuz Wrocław)
Wykonawstwo recytatywu w odniesieniu do epoki i stylistyki utworu
12.00
Prof. dr Krzysztof Bednarek (AMuz Łódź)
Praktyczny pokaz pracy nad górnym rejestrem tenorowym

 

28. Konferencja Naukowa PSPŚ Wybrane Problemy Wokalistyki

Czwartek 16.02. – WOKÓŁ DYDAKTYKI ŚPIEWU
Prof. dr hab. Cezary Szyfman – (UMFC Warszawa filia w Białymstoku)
Stres. Teoria i praktyka w aspekcie wykonawstwa artystycznego
Dr Marta Gabryelczak-Paprocka – (Studium Muz. Kośc. Archidiecezji Łódzkiej)
Wychowanie głosu – o psychologicznym aspekcie pracy z młodym wokalistą
Jagna Trawniczek (Studio Jaga Voice Coach Warszawa)
Metoda akcentów
Dominika Płonka (IVTOM, MIX)
Formanty i harmoniczne w wykresach i szczegółach

Piątek 17.02. – PRACA NAD REPERTUAREM
Dr hab. Izabela Jeżowska (prof. AST Wrocław)
Czy śpiewak operowy może dobrze wykonywać utwory rozrywkowe? Skuteczne ćwiczenia dla śpiewaków operowych do wykonawstwa utworów rozrywkowych
Dr Witold Janusz (AMuz Wrocław)
Na początku było słowo – wpływ warstwy literackiej na tkankę muzyczną dzieła na wybranych przykładach z literatury wokalnej
Dominika Zawadzka (Uniwersytet, w Madrycie)
Charakterystyczne przykłady anonimowych pieśni sefardyjskich – problematyka wykonawcza wraz z próbą zastosowania w pedagogice wokalnej
Prof. dr hab. Monika Fedyk-Klimaszewska (AMuz Gdańsk)
Elementy klasycyzujące i nowoczesne w liryce wokalnej Benjamina Brittena oraz ich egzemplifikacja w technice wokalnej
Dr Anna Werecka (AMuz Łódź)
Ornamentacja w ariach starowłoskich

Sobota 18.02. – LITERATURA WOKALNA I LITERATURA O WOKALISTYCE
Prof. dr hab. Beata Zawadzka-Kłos (AMuz Łódź)
Pieśni Juliusza Wertheima
Dr hab. Olga Ksenicz (AMuz Wrocław)
Opis procesu twórczego kształtowania utworu wokalnego przez kompozytora – próba syntezy na podstawie wyjątków z „Listów” W. A. Mozarta
Dr Dariusz Perczak (Opera Graz)
Diagnoza psychiatryczna najsłynniejszych postaci operowych na podstawie książki dr. Johna Cordingly Disordered Heroes in Opera: A Psychiatric Report
Prof. dr hab. Jerzy Knetig (AMuz Warszawa)
Z doświadczeń pedagogicznych

 

Szczegółowe informacje: www.psps.com.pl
Pytania prosimy przesyłać na adres: psps@interia.eu


 

Certyfikat MusiQuE