Biuro Karier

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu jest jednym z założycieli i stałych członków Biura Zawodowej Promocji Studentów i Absolwentów Wyższych Uczelni Publicznych Wrocławia (BIURO KARIER – WROCŁAW).
BIURO KARIER – WROCŁAW świadczy wszystkim studentom i absolwentom Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu aktywną pomoc w wejściu na rynek pracy, w szczególności poprzez:

 • prowadzenie indywidualnych rozmów doradczych,
 • zapoznanie z technikami poszukiwania pracy oraz standardami rekrutacji,
 • powiadamianie o możliwościach podnoszenia lub poszerzania kwalifikacji zawodowych,
 • przedstawianie perspektyw rozwoju zawodowego,
 • informowanie o dynamice zmian na lokalnym rynku pracy, możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez kursy, szkolenia, studia podyplomowe,
 • zapoznawanie z europejskimi standardami rekrutacji,
 • prowadzenie grupowych zajęć warsztatowych dla studentów i absolwentów,
 • nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z pracodawcami poprzez:
 • gromadzenie informacji o firmach działających w kraju,
 • pozyskiwanie atrakcyjnych ofert pracy,
 • przeprowadzanie naboru i preselekcji na zlecenie pracodawcy, organizowanie prezentacji firm na uczelniach oraz corocznych targów pracy Profesja. 

Jak skorzystać z usług Biura Karier – Wrocław ?
https://careers.uni.wroc.pl/pl/