I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego

W dniach 26 listopada – 2 grudnia 2023 r., w siedzibie Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
we Wrocławiu odbędzie się I Międzynarodowy Konkurs Skrzypcowy im. Karola Lipińskiego. Do udziału w Konkursie mogą przystąpić skrzypkowie wszystkich narodowości, urodzeni w latach 1990-2006. Zachęcamy do zapoznania się z treścią regulaminu.

AMKL członkiem konsorcjum Erasmus+ InnHUB Wrocław

W dniu 17 maja 2023 r. powołane zostało konsorcjum na rzecz wspierania dolnośląskich innowacji poprzez program ERASMUS+. W konsorcjum uczestniczy siedem uczelni Wrocławia, w tym Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W efekcie powołania konsorcjum niebawem powstanie we Wrocławiu Centrum Innowacji Erasmus+ InnHUB.

Certyfikat MusiQuE