Sklep Wydawnictwa AMKL

Miło nam poinformować, że po przerwie sklep Wydawnictwa AMKL wznawia swoją działalność. Zachęcamy do zapoznania się z jego ofertą – zarówno ze stałymi pozycjami jaki i proponowanymi nowościami.

"Random Check 4 Druga natura"

"Random Check 4 Druga natura" to kolejna edycja międzyuczelnianego projektu multimedialnego, w którym udział biorą studenci, doktoranci oraz dydaktycy wrocławskich uczelni artystycznych: Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu oraz Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu. W tej odsłonie projekt zostanie zaprezentowany jako instalacja multimedialna składająca się z dziesięciu odrębnych kompozycji audiowizualnych.

III Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej

Trwa nabór do III Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej, adresowanego do muzyków z całego świata, bez limitu wieku, w dwóch kategoriach wykonawczych: Pianiści i Zespoły kameralne (zespoły instrumentalne od 2 do 6 osób). Zgłoszenia należy przesłać do 15 lutego 2023 roku.

Trudna sytuacja finansowa polskich uczelni w roku akademickim 2022/2023

Gwałtownie pogarszająca się sytuacja ekonomiczna polskich uczelni oraz zatrważający wzrost tempa inflacji, przyczyniają się do zwiększania dystansu płacowego pomiędzy wynagrodzeniami w szkolnictwie wyższym i nauce oraz w pozostałych sektorach gospodarki. Środowiska akademickie i naukowe nieustająco występują z apelami do władz Rzeczypospolitej Polskiej o pilne podjęcie zdecydowanych działań, które pozwolą uchronić system szkolnictwa wyższego i nauki przed kryzysem finansowym i kadrowym.
 

Certyfikat MusiQuE