Na początku każdego semestru, w terminie 14 dni od rozpoczęcia zajęć, Doktorant  jest zobowiązany dostarczyć (można drogą mailową) do Działu Nauczania i Spraw Studenckich podpisaną deklarację indywidualnego wyboru zajęć w danym semestrze studiów z uwzględnieniem kursów obowiązkowych, kursów wybieralnych i kursów wynikających z ewentualnych różnic programowych. 

Certyfikat MusiQuE