Prodziekan
dr hab. Adam Porębski


Kompozytor, skrzypek, pedagog. W 2014 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. dr. hab. Krystiana Kiełba (z wynikiem celującym oraz Dyplomem Honorowym Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec prof. dr. hab. Jarosława Pietrzaka i dr Małgorzaty Kogut-Ślandy.  Wykształcenie uzupełniał m.in. na kursach kompozytorskich w Rēzekne (Łotwa),  Apeldoorn (Holandia), Radziejowicach i Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2022 r. doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych.

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, w marcu 2009 r. debiutował jako kompozytor na estradzie Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu utworem Contrafluctum na orkiestrę symfoniczną, a dwa miesiące później otrzymał I Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opole’2009 za utwór Varianti na skrzypce i fortepian.

Laureat kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, m.in. I nagrody na IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. Witolda Szalonka w Katowicach za Archaikum na kameralną orkiestrę smyczkową (2009), III nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach za Unireum na wielką orkiestrę symfoniczną (2011), II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM w Radomiu za …Stretched na smyczki (2012), wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie GENERACE w Ostrawie za String quartet (2013), a także dwukrotnym laureatem wyróżnienia na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie – w X konkursie za utwór Semi-overture na orkiestrę smyczkową (2012), a w XII konkursie za Kolby na małą orkiestrę symfoniczną (2014). Był również laureatem III Edycji Programu Muzyka Naszych Czasów, organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010-2012), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2014) oraz Prezydenta Wrocławia (2010-14). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia (2012), konkursu Studencki Nobel (2014) oraz Stypendium Młoda Polska (2015). W 2020 r. otrzymał Odznakę honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Jego dorobek kompozytorski obejmuje ponad 90 autonomicznych utworów przeznaczonych na rozmaite składy wykonawcze (kompozycje instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, elektroniczne, elektroakustyczne), które wykonywane były na koncertach i festiwalach w większości krajów europejskich, w USA (m.in. Boston, Nowy Jork) i Australii (m.in. Sydney Opera House) przez takie zespoły jak NFM Filharmonia Wrocławska, NOSPR, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Kameralna PR „Amadeus”, Tallinn Chamber Orchestra, Duo van Vliet, Cracow Golden Quintet, Flow Unit, Hard Rain Soloists Ensemble, Hashtag Ensemble, Kwadrofonik, Orkest de Ereprijs, Orkiestra Muzyki Nowej, Sepia Ensemble, Sound Factory Orchestra, Nordlys Ensemble i inne. Artysta komponuje również muzykę do spektakli teatralnych, muzykę do gier, muzykę do terapii, ponadto jest autorem instalacji audiowizualnych, aranżacji muzyki popularnej oraz jingli. W pracy twórczej chętnie podejmuje się działań interdyscyplinarnych, poszukując związków muzyki z nowymi technologiami, medycyną, marketingiem, biznesem, architekturą czy psychologią. We współpracy z firmą STOLGRAF zrealizował projekt badawczo-rozwojowy na innowacyjny sprzęt medyczny: urządzenie VR TierOne (z autorskim udźwiękowieniem), wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii. Jest także laureatem (razem z firmą PayEye Sp. z o.o.) 9. edycji Programu „MOZART”, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Kompozycje Adama Porębskiego były włączane do międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów wykonawczych jako utwory obowiązkowe, zostały także zarejestrowane na płytach (m.in. dla wytwórni Orchid Classics, DUX czy Requiem Records), opublikowane drukiem (m.in. przez PWM, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wydawnictwo AM w Poznaniu) oraz transmitowane przez polskie i zagraniczne rozgłośnie radiowe. W 2019 r. nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jego monograficzna płyta „First Command”.

Obok działalności artystycznej Adam Porębski prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską. Brał czynny udział w blisko 20 ogólnopolskich konferencjach i sesjach naukowych, wygłaszając referaty poświęcone m.in. zagadnieniom wykonawstwa muzycznego, metodyki kształcenia słuchu oraz własnej twórczości kompozytorskiej. Współpracował także z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Uniwersytetem Dzieci oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli.

Adam Porębski jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (a od 2015 r. Skarbnikiem w Oddziale Wrocławskim), członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz członkiem-założycielem i wiceprezesem stowarzyszenia Global Biometrics Council.

W Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu prowadzi zajęcia z kompozycji, harmonii, kontrapunktu i kształcenia słuchu. W kadencji 2020-24 pełni funkcję prodziekana na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii.

Strona internetowa kompozytora: https://www.adamporebski.com/

Mail: adam.porebski@amkl.edu.pl

 

Fot. Kamila Romaniuk


 

 

Certyfikat MusiQuE