Prodziekan
dr hab. Adam Porębski


Kompozytor, skrzypek, pedagog. W 2014 r. ukończył Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie kompozycji prof. dr. hab. Krystiana Kiełba (z wynikiem celującym oraz Dyplomem Honorowym Primus Inter Pares) oraz w klasie skrzypiec prof. dr. hab. Jarosława Pietrzaka i dr Małgorzaty Kogut-Ślandy. Wykształcenie uzupełniał m.in. na kursach kompozytorskich w Rēzekne (Łotwa), Apeldoorn (Holandia), Radziejowicach i Krakowie. W 2016 r. uzyskał stopień doktora sztuki, a w 2022 r. doktora habilitowanego sztuki w dziedzinie sztuk muzycznych. 

Jeszcze przed rozpoczęciem studiów, w marcu 2009 r. debiutował jako kompozytor na estradzie Filharmonii im. Witolda Lutosławskiego we Wrocławiu utworem Contrafluctum na orkiestrę symfoniczną, a dwa miesiące później otrzymał I Nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opole’2009 za utwór Varianti na skrzypce i fortepian.

Laureat kilkunastu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów kompozytorskich, m.in. I nagrody na IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. Witolda Szalonka w Katowicach za Archaikum na kameralną orkiestrę smyczkową (2009), III nagrody na Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach za Unireum na wielką orkiestrę symfoniczną (2011), II nagrody na I Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Krzysztofa Pendereckiego ARBORETUM w Radomiu za …Stretched na smyczki (2012), wyróżnienia na Międzynarodowym Konkursie GENERACE w Ostrawie za String quartet (2013), a także dwukrotnym laureatem wyróżnienia na Konkursie Kompozytorskim im. Tadeusza Ochlewskiego w Krakowie – za Semi-overture na orkiestrę smyczkową (2012) oraz za Kolby na małą orkiestrę symfoniczną (2014). Finalista 56. Konkursu Młodych Kompozytorów im. Tadeusza Bairda w Warszawie za Goliady na harfę, wiolonczelę i fortepian (2015) oraz I Międzynarodowego Konkursu Kompozytorskiego im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie za Iluzje na orkiestrę symfoniczną (2021). Był również laureatem III Edycji Programu Muzyka Naszych Czasów, organizowanego przez Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego.

Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2010-2012), Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012-2014) oraz Prezydenta Wrocławia (2010-14). Laureat Nagrody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego dla studentów uczelni artystycznych za wybitne osiągnięcia (2012), konkursu Studencki Nobel (2014) oraz Stypendium Młoda Polska (2015). Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2023) oraz Odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” (2020).

Jego dorobek kompozytorski obejmuje blisko 100 autonomicznych utworów przeznaczonych na rozmaite składy wykonawcze (kompozycje instrumentalne, wokalne, wokalno-instrumentalne, elektroniczne, elektroakustyczne), które wykonywane były ponad 300 razy na koncertach i festiwalach w większości krajów europejskich, w USA (m.in. Boston, Nowy Jork) i Australii (m.in. Sydney Opera House) przez takie zespoły jak NFM Filharmonia Wrocławska, NOSPR, Orkiestra Akademii Beethovenowskiej, Orkiestra Filharmonii Szczecińskiej, Orkiestra Kameralna PR „Amadeus”, Orkiestra Muzyki Nowej, Spółdzielnia Muzyczna Contemporary Ensemble, Tallinn Chamber Orchestra, Duo van Vliet, Cracow Golden Quintet, Trio Flow Unit, Hard Rain Soloists Ensemble, Hashtag Ensemble, Kwadrofonik, Orkest de Ereprijs, Sepia Ensemble, Sound Factory Orchestra, Nordlys Ensemble i wiele innych. 

Artysta komponuje również muzykę do spektakli teatralnych, muzykę do gier, muzykę do terapii, ponadto jest autorem instalacji audiowizualnych, aranżacji muzyki popularnej oraz jingli. W pracy twórczej chętnie podejmuje się działań interdyscyplinarnych, poszukując związków muzyki z innymi dyscyplinami. We współpracy z firmą STOLGRAF zrealizował projekt badawczo-rozwojowy na innowacyjny sprzęt medyczny: urządzenie VR TierOne (z autorskim udźwiękowieniem), wykorzystujące wirtualną rzeczywistość w terapii. Jest także laureatem (razem z firmą PayEye Sp. z o.o.) 9. edycji Programu „MOZART”, organizowanego przez Wrocławskie Centrum Akademickie.

Kilkanaście kompozycji Adama Porębskiego zostało zarejestrowanych na płytach (m.in. dla wytwórni Orchid Classics, DUX, Requiem Records), opublikowanych drukiem (m.in. przez PWM, Wydawnictwo AM we Wrocławiu, Wydawnictwo AM w Poznaniu) oraz transmitowanych przez polskie i zagraniczne rozgłośnie radiowe. W 2019 r. nakładem wydawnictwa DUX ukazała się jego monograficzna płyta „First Command”.

Obok działalności artystycznej Adam Porębski prowadzi także działalność naukowo-badawczą oraz popularyzatorską. Brał czynny udział w ponad 20  międzynarodowych i ogólnopolskich konferencjach i sesjach naukowych, wygłaszając referaty poświęcone m.in. własnej twórczości kompozytorskiej, zagadnieniom metodyki kształcenia słuchu, nauczania kompozycji oraz wykonawstwa muzycznego. Współpracował m.in. z Dolnośląskim Festiwalem Nauki, Wyższą Szkołą Kształcenia Zawodowego, Uniwersytetem Dzieci oraz Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli. 

Adam Porębski jest członkiem zwyczajnym Związku Kompozytorów Polskich (a od 2015 r. Skarbnikiem w Oddziale Wrocławskim), członkiem Polskiego Towarzystwa Muzyki Współczesnej, Akademii Młodych Uczonych i Artystów oraz członkiem-założycielem i wiceprezesem stowarzyszenia Global Biometrics Council.

W macierzystej Uczelni prowadzi klasę kompozycji oraz zajęcia z harmonii i kształcenia słuchu. W kadencji 2020-24 pełni także funkcję prodziekana na Wydziale Kompozycji, Dyrygentury, Teorii Muzyki i Muzykoterapii. Ponadto od 2016 r. współpracuje z OSM I i II st. im. K. Szymanowskiego we Wrocławiu (ucząc zasad muzyki, kształcenia słuchu i harmonii oraz realizując autorski projekt „Szkolne Koło Twórczości Kompozytorskiej”, zrzeszające uczniów zainteresowanych sztuką kompozycji i improwizacji), a od 2023 r. z PSM II st. im. R. Bukowskiego we Wrocławiu (prowadząc zajęcia z podstaw kompozycji).

Strona internetowa kompozytora: https://www.adamporebski.com/

Mail: adam.porebski@amkl.edu.pl

Fot. Kamila Romaniuk

Certyfikat MusiQuE