dr hab. Viktor Kuznetsov

dr hab. Viktor Kuznetsov

Urodził się w 1963 roku w m. Taganrog (Rosja). Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku 4 lat pod kierunkiem swojego ojca, wybitnego pedagoga Michała Kuzniecowa. Po skończeniu Szkoły Muzycznej I st. a następnie Liceum Muzycznego, w roku 1981 został przyjęty do Konserwatorium im. P. Czajkowskiego w Kijowie do klasy prof. Bogodara Kotorowicza. Podczas studiów uczestniczył w licznych festiwalach i konkursach: został zwycięzca Ogólnokrajowego Konkursu Skrzypcowego im. Lysienko (1983) oraz laureatem Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego im H. Wieniawskiego w Poznaniu (1986) i N. Paganiniego w Genue (1987). W roku 1991, po ukończeniu aspirantury, przyjął zaproszenie Wrocławskiej Orkiestry Kameralnej „Leopoldinum”, w której pracował przez kolejne 7 lat. Jednocześnie podjął pracę w Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu, gdzie pracuje do dziś na stanowisku adiunkta. W roku 2000 założył własny zespół ( Zespół Solistów „RICORDANZA”), w którym grali głównie jego uczniowie, z którym koncertował oprócz Polski, w Niemczech, Austrii, Francji, Danii, Norwegii, Szwajcarii, Hiszpanii. W ciągu 10 lat działalności Zespół dał około 400 koncertów, miedzy innym grając w Filharmonii Berlińskiej czy w Lajeszale w Hamburgu.

Do dokonań artystycznych zaliczyć należy udział w nagraniach koncertów A. Vivaldiego (DUX) oraz wykonanie partii I skrzypiec w koncercie na dwoje skrzypiec J.S. Bacha z J. Staniendą (DUX), jeszcze podczas pracy w orkiestrze „Leopoldinum”.  W roku 2004 nagrał II koncert N. Paganiniego „La Campanella” oraz wariacje „Nel cor piu…” (DUX), wydane przez wydawnictwo Wratisławia Cantans.

Podczas pobytu w Polsce koncertował jako solista, wykonując między innym koncerty P. Czajkowskiego, N. Paganini, J. Sibeliusa, L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A Vivaldiego, J.S. Bacha pod kierunkiem Jerzego Salwarowskiego, Wojciecha Michniewskiego, Pawła Przytockiego, Marka Pijarowskiego, Stefana Bevier, ect. Jeszcze wcześniej, w Rosji, z Eduardem Serowym i Weroniką Dudarową.

Za granicą koncertował głównie ze swoim zespołem, wykonując koncerty J. S. Bacha, W. A. Mozarta, A. Vivaldiego, F Mendelssohna.

Od roku 2002 jest wiceprezesem Towarzystwa Koncertowego, był organizatorem dwóch edycji Międzynarodowego Festiwalu „PAGANINI” oaz Międzynarodowego Konkursu Skrzypcowego „MŁODY WIRTUOZ” (w konkursie wzięło udział 46 skrzypków z 10 krajów, jednym z laureatów został Robert Bachara, uczeń W. Kuzniecowa).

Kontakt: victor.kuznetsov@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE