PROFESOR
prof. dr hab. JAN JAKUB BOKUN - klarnet
prof. dr hab. GRAŻYNA BOŻEK-WOTA - zespół kameralny, nauka akompaniamentu
prof. dr hab. IGOR CECOCHO - trąbka
prof. dr hab. MIROSŁAW GĄSIENIEC - praca z pianistą
prof. dr hab. LIDIA GRZANKA-URBANIAK - wiolonczela
prof. dr hab. WALDEMAR KORPAK - obój
prof. dr JADWIGA KOTNOWSKA - flet
prof. dr hab. URSZULA MARCINIEC-MAZUR - wiolonczela
prof. dr hab. JACEK MEIRA - kontabas /jazz
prof. dr hab. MICHAŁ MICKER - altówka
prof. dr hab. JAROSŁAW PIETRZAK - skrzypce
prof. dr hab. JAKUB STANKIEWICZ - fortepian/jazz
prof. dr hab. JAN TATARCZYK - klarnet
prof. dr hab. PIOTR WOJTASIK -  trąbka/jazz
prof. dr hab. JACEK WOTA - perkusja
prof. dr hab. PIOTR ZALESKI - gitara
prof. TADEUSZ ZATHEY - realizacja bassco continuo
prof. dr hab. PAWEŁ ZAWADZKI - fortepian
prof. dr hab. RYSZARD ŻOŁĘDZIEWSKI - saksofon

PROFESOR UCZELNI
dr hab. ZBIGNIEW FARYNIARZ - fortepian
dr hab. ANNA GĄGOLA - praca z pianistą, zespół kameralny
dr hab. PAWEŁ JABŁCZYŃSKI - kontrabas
dr hab. RAFAŁ ŁUC - akordeon
dr hab. EWA PRAWUCKA - nauka akompaniamentu, praca z pianistą
dr hab. JULITA PRZYBYLSKA-NOWAK - praca z pianistą
dr hab. PIOTR ROJEK - organy
dr hab. ANNA RUTKOWSKA-SCHOCK - praca z pianistą

ADIUNKT
dr hab. WALDEMAR GROMOLAK - gitara
dr hab. TOMASZ HAJDA - puzon
dr hab. DARIUSZ KALISZUK - perkusja/jazz
dr hab. PIOTR KAŁUŻNY - fortepian/jazz
dr KRZYSZTOF KARPETA - wiolonczela
dr hab. VIKTOR KUZNETSOV - skrzypce
dr hab. ZBIGNIEW ŁUC - akordeon
dr hab. MARCIN MISIAK - wiolonczela
dr hab. IRENA OLKIEWICZ - kontrabas
dr hab. JAROSŁAW PODSIADLIK - klarnet
dr hab. TOMASZ PRUCHNICKI - saksofon/jazz
dr hab. JACEK ROPSKI - skrzypce
dr hab. ALEKSANDRA RUPOCIŃSKA - klawesyn
dr hab. MICHAŁ SZCZEPAŃSKI - fortepian
dr hab. GRACJAN SZYMCZAK - fortepian
dr hab. KATARZYNA ZDYBEL-NAM - fagot
dr PRZEMYSŁAW JAROSZ - perkusja/jazz
dr ARTUR LESICKI - gitara/jazz
dr MALWINA LIPIEC-ROZMYSŁOWICZ - harfa
dr JAKUB OLEJNIK - gitara basowa/jazz, kontrabas/jazz
dr ADAM WOLNY - waltornia
dr MAURYCY WÓJCIŃSKI - trąbka/jazz
dr MAGDALENA ZIARKOWSKA-KOŁACKA - skrzypce

ASYSTENT
dr KRZYSZTOF MUCHA - tuba
mgr RADOSŁAW PUJANEK - skrzypce, studia orkiestrowe

STARSZY  WYKŁADOWCA
dr hab. MAREK WERPULEWSKI - praca z pianistą
dr MARIA BRZUCHOWSKA - literatura przedmiotu głównego (skrzypce)
dr PIOTR BUGAJ - trąbka
dr KATARZYNA KLUCZEWSKA - praca z pianistą
dr JAN KUBICA - fortepian
dr ALDONA MARKOWICZ - studia orkiestrowe (wiolonczela)
dr BEATA PASZKO - praca z pianistą
dr BOGUSŁAWA PORĘBSKA - nauka akompaniamentu
dr ZBIGNIEW SZUFŁAT - orkiestra kameralna
dr ELŻBIETA ZAWADZKA - fortepian
mgr ADAM JEZIERZAŃSKI - praca z pianistą
mgr ALINA KIERBLEWSKA-JANUSZKIEWICZ - praca z pianistą
mgr MARIA MISZCZAK - praca z pianistą
mgr ALINA WOJTOWICZ - praca z pianistą

WYKŁADOWCA
dr GRZEGORZ JOACHIMIAK - analiza materiałów źródłowych
dr ALEKSANDER KOBUS - trąbka, studia orkiestrowe
dr PAWEŁ MICZKA - skrzypce barokowe
dr BARTOSZ PERNAL - puzon/jazz
dr KRYSTIAN SKUBAŁA - perkusja
dr TOMASZ WENDT - saksofon - jazz, zespół kameralny

mgr ANNA MARIA JOPEK - śpiew jazz
mgr DOROTA MIŚKIEWICZ - śpiew jazz
mgr KAZIMIERZ PYZIK - viola da gamba
mgr ARTUR ROZMYSŁOWICZ - altówka, studia orkiestrowe
mgr MAREK ZIELIŃSKI - zespół kameralny
dr WITOLD JANIAK - organy Hammonda, fortepian

NAUCZYCIELE AKADEMICCY INNYCH WYDZIAŁÓW
PROWADZĄCY ZAJĘCIA NA WYDZIALE INSTRUMENTALNYM

prof. dr hab. MAGDALENA BLUM - praca z pianistą, zespół kameralny
dr hab. BASSEM AKIKI - orkiestra symfoniczna
dr hab. BARBARA ORŁUKOWICZ, prof. AMKL - praca z pianistą
dr hab. ANNA PRZYJEMSKA-ŚPIEWAK, prof. AMKL - praca z pianistą, zespół kameralny
dr ALEKSANDRA PIJAROWSKA, prof. AMKL - historia muzyki z literaturą XX wieku
dr hab. TOMASZ GŁUCHOWSKI - budowa i strojenie instrumentów, realizacja basso continuo
dr hab. PAWEŁ HENDRICH - analiza działa muzycznego
dr hab. MICHAŁ MOC - kształcenie słuchu z harmonią
dr KATARZYNA DZIEWIĄTKOWSKA - harmonia
dr MAREK FRONC - organy dodatkowe
dr DARIUSZ GALEWSKI - historia sztuki
dr AMELIA GOLEMA - trening twórczego myślenia
dr RENATA MIESZKIEŁŁO - nauka akompaniamentu z grą a’vista
dr MARZENA SZCZEPAŃSKA-BUTLER -  literatura przedmiotu głównego - fortepian
dr AGNIESZKA ZWIERZYCKA - analiza dzieła muzycznego
mgr JAN BIELAK - orkiestra symfoniczna (asystent)
mgr KATARZYNA KAMOLA-ŁUKASIK - język angielski
mgr MAŁGORZATA KRAMARZ - muzyczne pogotowie - trema, kryzys tożsamości
mgr URSZULA KOZA - kształcenie słuchu
mgr KATARZYNA SROKA - język niemiecki

WSPÓŁPRACA
prof. dr hab. BARTOSZ BRYŁA - skrzypce
dr hab. BARBARA KARAŚKIEWICZ - praca z pianistą
ks. dr. hab. ANDRZEJ TOMKO - etyka, historia filozofii
dr hab. CHRISTIAN DANOWICZ - skrzypce
dr MARCIN DANILEWSKI - skrzypce
dr TOMASZ DOBRZAŃSKI – flet podłużny
dr DOMINIK GAWROŃSKI - trąbka/jazz
dr MONIKA HANUS-KOBUS - praca z pianistą
dr TOMASZ MARUT – fortepian
dr GRZEGORZ PIASECKI – gitara bassowa - jazz, kontrabas - jazz
dr JUSTYNA STANEK - obój, studia orkiestrowe
dr BEATA SOLNICKA - studia orkiestrowe
mgr MATEUSZ BODUCH – saksofon, studia orkiestrowe
mgr ŁUKASZ BZOWSKI - fortepian - jazz, fortepian dodatkowy
mgr PIOTR DORADA - wychowanie fizyczne
mgr BARTŁOMIEJ DUDEK - studia orkiestrowe
mgr WOJCIECH FRONT - fagot
mgr ADRIANNA GOŁOS - praca z akompaniatorem (klawesyn)
mgr ŁUKASZ KIEROŃCZYK - altówka,studia orkiestrowe
mgr MAŁGORZATA KLISOWSKA-PACHOŁEK - flauto traverso
mgr PAWEŁ KUKUŁA - praca z pianistą
mgr RYSZARD KURZAK - waltornia
mgr PATRYCJA LEŚNIK-HUTEK - obój barokowy
mgr MIROSŁAW MAŁY -  studia orkiestrowe
mgr SONIA MARKIEWICZ - praca z pianistą
mgr ALICJA MARYŃCZUK - praca z pianistą
mgr MACIEJ MAZUREK - gitara/jazz
mgr MICHAŁ MICHALSKI - praca z pianistą
mgr KATARZYNA MIROWSKA - emisja głosu
mgr MARTA NIEDŹWIECKA - praca z akompaniatorem (klawesyn)
mgr ELOY PANIZO PADRÓN - puzon, studia orkiestrowe, zespół kameralny
mgr JAN PRZEGENDZA - kształcenie słuchu z harmonią
mgr ALICJA SIEJKA - praca z pianistą
mgr KATARZYNA SZYDŁOWSKA - skrzypce
mgr MAREK SZYMAŃSKI - flet, studia orkiestrowe
mgr WAWRZYNIEC SZYMAŃSKI - waltornia, studia orkiestrowe
mgr SŁAWOMIR WNĘK - wychowanie fizyczne
mgr MAGDALENA ZAWARTKO - śpiew-jazz, emisja głosu

Certyfikat MusiQuE