mgr Kazimierz Pyzik

mgr Kazimierz Pyzik

Urodził się 10.06.1955 r. w Krakowie. Wcześnie rozpoczął naukę gry na akordeonie, jako członek orkiestry mandolinowej PIH-u prowadzonej przez Bolesława Sławka i w Szkole Muzycznej I stopnia w Krakowie u Stanisława Galasa. Naukę gry na kontrabasie rozpoczął w Państwowym Liceum Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Krakowie (kolejni pedagodzy: Ryszard Daun, Witold Majewski). Od 1971 roku przez okres około 3 lat grał w zespole beatowym na solowej gitarze elektrycznej w mszach w specjalnej kaplicy przy Kościele Jezuitów w Krakowie. Po otrzymaniu dyplomu z kontrabasu w Liceum Muzycznym kontynuował naukę gry na tym instrumencie w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej (później pod nazwą Akademii Muzycznej) w Krakowie u Ryszarda Dauna (dyplom z wyróżnieniem w 1982 r.). Już w połowie 1 roku studiów dyrektor orkiestry kameralnej przy Filharmonii Krakowskiej Capella Cracoviensis Stanisław Gałoński zaproponował mu współpracę. Niebawem też pozostał jednym z członków-założycieli Stowarzyszenia Artystycznego Muzyka Centrum, które organizuje aż do dziś liczne koncerty muzyki współczesnej, (Muzyka Centrum Ensemble). Zainteresowania muzyką współczesną przyczyniły się także do porzucenia gry w Capelli Cracoviensis po 2,5 latach, aby w Akademii Muzycznej w Krakowie studiować inne kierunki: kompozycję (u Marka Stachowskiego, dyplom z wyróżnieniem w 1984 r.) i teorię muzyki (u Aleksandra Frączkiewicza, dyplom w 1984 r.). W trakcie studiów instrumentalnych odbywał także zajęcia z gry na wiolonczeli w ramach zespołów kameralnych muzyki współczesnej u Adama Kaczyńskiego.

Z tychże zajęć wyłonił się skład Krakowskiego Kwartetu Obojowego, z którym miał liczne koncerty jeszcze podczas trwania studiów, a po ich zakończeniu sam A. Kaczyński, kierownik zespołu MW2 zaprosił go do współpracy, która trwała niemal aż do rozwiązania zespołu. Podczas pracy z Capellą Cracoviensis poznał też grę na violi da gamba i zagrał z tym zespołem kilka koncertów na odmianie tenorowej, a po odejściu założył własny Consort of Viols oraz był członkiem zespołu Fiori Musicali, później też zespołu Camerata Cracovia.

Grę na tym instrumencie studiował dopiero w kilka lat po skończeniu studiów kompozytorskich w Meistersinger Konserwatorium w Norymberdze u Hartwiga Grotha i w Koninklijk Konservatorium w Brukseli u Wielanda Kuijkena. W tej ostatniej uczelni otrzymał 2 kolejne dyplomy solistyczne: eerste prijz (1994) i hoger diploma (z wynikiem jednogłośnym, 1995) jako student kontraktowy. W ten sposób zrealizował projekt zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które pośredniczyło w otrzymaniu stypendium Biura Tempus w Brukseli. Zasadniczym celem projektu było powstanie klasy violi da gamba w Akademii Muzycznej w Krakowie, ale placówka ta nie podjęła wcielenia go w życie. Przed wyjazdem do Brukseli i po powrocie Kazimierz Pyzik był natomiast zatrudniony w tej uczelni w Katedrze Interpretacji Muzyki Współczesnej, która jednak została rozwiązana w 2003 r. Przejściowo nauczał w Krakowskim Konserwatorium im. W. Lutosławskiego w Krakowie, a później rozpoczął nauczanie gry na violi da gamba w Akademiach Muzycznych w Poznaniu (od 2006 r.) i we Wrocławiu (od 2008 r.), Obok nauczania w Akademiach jest pedagogiem improwizacji fortepianowej i kompozycji w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. F. Chopina w Krakowie od 1986 r. oraz violi da gamba w Państwowej Szkole Muzycznej II stopnia im. R. Bukowskiego we Wrocławiu (z przerwami od 2007 r.).

Począwszy od lat studenckich prowadzi rozległą działalność koncertową. Jako wykonawca ma w swoim dorobku ok. 1700 koncertów, przeważnie kameralnych i solowych, a jego aktywność koncertowa biegnie dwoma nurtami: pierwszym jest wykonawstwo muzyki renesansu, baroku i klasycyzmu na instrumentach autentycznych, to jest różnych odmianach viol da gamba, violone i kontrabasie wiedeńskim, a drugim – prezentacja muzyki XX wieku w oparciu o nowe instrumentarium – wiolonczelę i kontrabas, okazyjnie też na innych instrumentach. W nurt muzyki dawnej wpisują się recitale solowe na violi da gamba (Kraków, Poznań, Zielona Góra, Wrocław, Żywiec, Warszawa, Książ, Białystok, Świdnica, Katowice, Stary Sącz, Zamość, Miasteczko Śląskie, Świeradów, Zabrze, Kórnik, Schwaz), koncerty zespołowe (np. z Fiori Musicali, Camerata Cracovia, Ars Cantus), był też odtwórcą solowych partii na violę da gamba w pasjach J. S. Bacha (Kraków, Szczecin, Poznań, Leszno, Kielce, Frankfurt nad Odrą, Leipzig, Bielsko-Biała, Świdnica, Lichtenfels, Prenzlau, Kalisz). Występował z muzyką współczesną jako solista oraz z zespołami: Muzyka Centrum, Ensemble MW2 czy Kwartet Olgi Szwajgier, przy czym praca z pierwszym zespołem wciąż jest aktualna. Dokonał wielu prawykonań polskich i światowych występując na festiwalach: Warszawska Jesień, Poznańska Wiosna Muzyczna, Musica Polonica Nowa (Wrocław), Międzynarodowych Dniach Muzyki Kompozytorów Krakowskich czy Gdańskich Spotkaniach Młodych Kompozytorów, Wratislavia Cantans, Muzyka w Starym Krakowie, Festiwal Muzyki Dawnej PTMD, Festiwal Muzyki Fascynującej (Katowice), Dni Muzyki Dawnej w Żywcu, Zielonogórski Festiwal Muzyczny, Bydgoski Festiwal Muzyczny, Krakowska Wiosna Muzyki, Dni Sztuki Wokalnej im. A. Sari w Nowym Sączu, Młodzi Muzycy Młodemu Miastu (Stalowa Wola), Spotkania Muzyczne w Baranowię, Festiwal w Łańcucie, Wieczory u Telemanna w Pszczynie, Metamorfozy (Sanok), Światowy Festiwal Kontrabasowy, Audio Art, Dni Muzyki Kompozytorów Krakowskich i festiwalach zagranicznych. Koncertował niemal we wszystkich krajach Europy, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Korei Płd.

Ma na swoim koncie nagrania płytowe, m.in. z zespołem Camerata Cracovia (2 płyty), Ars Cantus (3 płyty), Muzyka Centrum (4 płyty), Kwartet Olgi Szwajgier (2 płyty), MW2 (1 płyta), nagrania radiowe i telewizyjne. Kazimierz Pyzik jest twórcą ok. 200 kompozycji (z przewagą muzyki kameralnej i solowej), kompozycji orkiestrowych, utworów z zakresu teatru instrumentalnego, muzyki wokalno-instrumentalnej (np. Oratorium Qumrańskie), grafik i utworów elektronicznych. Swój dorobek kompozytorski dzieli na 2 grupy. W pierwszej mieszczą się utwory nawiązujące do form klasycznych i porządku tonalnego, realizowanego poprzez specjalnie konstruowane systemy harmoniczne. Drugą grupę stanowią utwory eksperymentalne, dotyczące materii czysto dźwiękowej, albo przybierające formę teatru instrumentalnego. Utwory Pyzika były wykonywane na wielu ważnych festiwalach muzyki współczesnej w Polsce oraz na koncertach organizowanych głównie przez Stowarzyszenie Artystyczne Muzyka Centrum. Poza Polską jego kompozycje wykonywane były w Niemczech, Austrii, Francji, Jugosławii, Czechach, Danii, Finlandii, Kanadzie. Prowadził również warsztaty i wykłady z muzyki współczesnej w Intemationale Akademie für Neue Komposition w Schwaz (Austria, 1994, 1997) oraz był wykładowcą w ramach Międzynarodowych Warsztatów Muzyki Współczesnej w Krakowie (1996, 1998, 2002), a w zakresie muzyki dawnej Kursów Letnich w Niepołomicach (2003, 2004, 2005) i Letniej Akademii Muzyki Dawnej w Poznaniu (2010, 2012, 2015). 

We wczesnym okresie był laureatem krajowych konkursów kompozytorskich – Konkurs im. A. Malawskiego (II nagroda, 1980), Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski (II nagroda, 1981). Jest członkiem zwyczajnym ZKP, Viola da Gamba Society of Great Britain i Internationale J. M. Sperger Gesellschaft. W 2019 r. od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej prof. Piotra Glińskiego otrzymał odznakę honorową “Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kontakt: kazimierz.pyzik@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE