prof. dr hab. Jacek Wota

prof. dr hab. Jacek Wota

Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Muzyczną we Wrocławiu w klasie perkusji Eugeniusza Waloszczyka w 1977 roku. Już w okresie studiów (1974) został zatrudniony w Orkiestrze Filharmonii Wrocławskiej, gdzie od 1980 do 2020 roku był solistą-kotlistą. 

Jako solista, kameralista i muzyk orkiestrowy koncertował w Polsce, w niemal wszystkich krajach  Europy, a także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Japonii i Korei Południowej. Dokonał światowych i polskich prawykonań utworów na perkusję, występował na renomowanych festiwalach muzycznych, nagrywał dla rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych i firm fonograficznych.

Obok działalności artystycznej prowadzi aktywną działalność pedagogiczną; w 1977 roku został zatrudniony we wrocławskiej PWSM (obecnie Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego), gdzie przeszedł kolejne etapy drogi naukowo-dydaktycznej, których zwieńczeniem było nadanie mu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu naukowego profesora sztuk muzycznych w 2000 roku. W macierzystej uczelni, gdzie obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora, był Dziekanem Wydziału Instrumentalnego (1996-2002) oraz Kierownikiem Zakładu Muzyki Jazzowej (2000-2002). 

W latach 2006-2014 wykładał w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu, gdzie był członkiem jedynej w Polsce Katedry Perkusji.

Był promotorem i recenzentem  przewodów  doktorskich, opiniował postępowania habilitacyjne oraz o nadanie tytułu naukowego profesora sztuk muzycznych. Jest regularnie zapraszany do udziału w pracach jury krajowych i międzynarodowych konkursów perkusyjnych, bierze udział jako wykładowca w kursach mistrzowskich, warsztatach, seminariach i kongresach perkusyjnych w kraju i za granicą.

Od 1989 roku jest członkiem Zarządu Głównego Towarzystwa Sztuki Perkusyjnej z siedzibą w Warszawie, gdzie obecnie pełni funkcję wiceprezesa oraz członkiem Percussive Arts Society (Polish Chapter) z siedzibą w USA.

Kontakt: jacek.wota@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE