dr Krystian Skubała

dr Krystian Skubała

(ur. w 1989 roku w Szczecinie), perkusista, kompozytor, dyrygent, pedagog. Laureat kilkudziesięciu konkursów wykonawczych oraz kompozytorskich o randze międzynarodowej i krajowej. Laureat: I miejsce w duecie z akordeonistą Bartoszem Połomskim w Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Kameralnych (Jawor, 2017), I Miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego – kategoria: kotły (Poznań, 2015), I Miejsce ex aequo w I Ogólnopolskim Konkursie Perkusyjnym im. Jerzego Zgodzińskiego – kategoria: wibrafon (Poznań, 2015), I Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym Giornate della Percussione – Italy Percussion Competition for Vibraphone (Fermo, 2011), III Miejsce w Międzynarodowym Konkursie Perkusyjnym Giornate della Percussione – Italy Percussion Competition for Timpani (Fermo, 2011), II miejsca ex aequo w konkursie o stypendium fundacji „YAMAHA“ (Poznań, 2013). Stypendysta: Programu Stypendialnego SPS – Stypendium Doktoranckie im. Jerzego Grotowskiego (2016-2017), Ministra Nauki Szkolnictwa Wyższego (2013), programu stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Polska” (2012) oraz stypendiów Prezydenta Miasta Wrocławia, Prezydenta Miasta Szczecina, Towarzystwa Przyjaciół Szczecina.

Jako solista koncertował w kraju i za granicą, na jego występach obecni byli m.in.: Prezydent RP, Premier RP, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przedstawiciel Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Atenach. Uczestniczył w międzynarodowych kursach mistrzowskich oraz warsztatach perkusyjnych, gdzie pogłębiał swoją wiedzę pod kierunkiem wybitnych pedagogów-perkusistów. Absolwent Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w klasie perkusji prof. Jacka Woty [ukończone studia magisterskie (II stopnia) z wyróżnieniem (2015), ukończone studia doktoranckie (III stopnia (2020), uzyskanie stopnia Doktora Sztuki (czerwiec 2020]. Od roku 2013 nauczyciel gry na instrumentach perkusyjnych w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II st. im Karola Szymanowskiego we Wrocławiu. Od 2016 roku zatrudniony jako wykładowca na Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu (na zasadach współpracy).

Aktualna działalność kompozytorska przyniosła artyście liczne prawykonania jego utworów na terenie kraju jak i poza jego granicami (m. in.: USA, Czechy, Niemcy, Słowacja, Rosja, Estonia, Włochy, Chiny, Tajwan, Japonia). Trzon twórczości kompozytorskiej artysty stanowią utwory przeznaczone na instrumentarium perkusyjne. Działalność kompozytorska Krystiana Skubały obejmuje również utwory o charakterze dydaktycznym (m.in.: zamówienia Centrum Edukacji Artystycznej | utwory: „Sirius”, „Regulus”, „The Source of Everything”).

Kontakt: krystian.skubala@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE