prof. dr hab. Piotr Zaleski

prof. dr hab. Piotr Zaleski

Laureat II Ogólnopolskiego Konkursu Gitary Klasycznej w Łodzi w 1973 roku. W latach 1975-79 studiował jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki w „Franz-Liszt Musikhochschule ” w Weimarze w klasie gitary prof.Ursuli Peter i doc. Moniki Rost. Od 1979 roku zatrudniony w szkolnictwie muzycznym podstawowego i średniego szczebla we Wrocławiu, od 1980 – w ówczesnej PWSM we Wrocławiu. W 1983 roku wygrał konkurs na asystenta klasy gitary, w 1988 zrealizował przewód doktorski, w 1993 – habilitacyjny. W 2000 roku otrzymał profesurę tytularną. W latach 1990-93 pełnił funkcję dziekana Wydziału Instrumentalnego AM we Wrocławiu, był też kierownikiem Katedry Instrumentów Smyczkowych (2012-16), a w kadencji 2016-20 prorektorem ds.artystyczno-naukowych uczelni. W latach 2007-2016 prowadził także klasę gitary w Akademii Muzycznej w Poznaniu.

W trakcie swojej działalności artystycznej występował z recitalami solowymi w Polsce, Czechosłowacji, na Węgrzech, w Hiszpanii, Niemczech, Holandii. Był solistą koncertów symfonicznych z orkiestrami filharmonii w: Warszawie, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Szczecinie, Bydgoszczy, Opolu, Rzeszowie, Wałbrzychu, Jeleniej Górze. W zakresie kameralistyki występował w duecie z fletem (w Polsce i w Niemczech) oraz w „Complesso di Musica Antica” prof. E.Sąsiadka, grając na lutni. W 2009 roku stworzył wraz ze swoimi studentami zespół „Jacaras”, wykonujący muzykę Hiszpanii XVII wieku, w którym gra na timple canario i gitarze barokowej. Zespół występował w Polsce i za granicą, nagrał też 2 płyty CD.

Ucząc w szkołach muzycznych wszystkich szczebli (od 1998 roku także w „Szkole Talentów” w Poznaniu) wykształcił wielu znakomitych gitarzystów, tworzących dziś gitarową elitę Polski, takich jak: Krzysztof Pełech, Łukasz Kuropaczewski, Marek Pasieczny, Tomasz Fechner, Michał Stanikowski, Krzysztof Meisinger, Robert Horna, Anna Pietrzak, Jakub Kościuszko.

Wielokrotnie prowadził kursy mistrzowskie w Polsce i za granicą, m.in. na międzynarodowych festiwalach w Mikulovie i Kutnej Horze (Czechy), Esztergom (Węgry), Castro Urdiales, Santander, Ingenio/Gran Canaria (Hiszpania), Rotenburgu, Erwitte (Niemcy). Był zapraszany do prowadzenia lekcji w Wyższych Szkołach Muzycznych w: Wiedniu, Budapeszcie, Granadzie, Weimarze, Grazu, Münster, Enschede, Essen, Szeged, Rovigo, a także w polskich Akademiach Muzycznych (Kraków, Katowice).

Wielokrotnie był też jurorem jako członek lub przewodniczący komisji konkursów gitarowych wszystkich szczebli, w Polsce oraz w Czechach, na Węgrzech, w Niemczech i w Hiszpanii. W 1991 roku stworzył Międzynarodowy Kurs Gitarowy w Szczawnie Zdroju, który miał 17 edycji do 2007 roku.

Dla dwumiesięcznika fachowego „Świat Gitary” (już nieistniejącego) pisał w latach 1998-2002 felietony –- łącznie ok. 30. Był konsultantem podręczników do nauki gry na gitarze, a także współautorem „Metodyki gry na gitarze” (wyd. Absonic 2009). Był też recenzentem i promotorem przewodów doktorskich, habilitacyjnych i dokumentacji profesorskich.

Odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

Kontakt: piotr.zaleski@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE