dr Elżbieta Zawadzka

dr Elżbieta Zawadzka

Pianistka i kameralistka. W 2002 roku ukończyła z wyróżnieniem studia pianistyczne w klasie prof. Grzegorza Kurzyńskiego w Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. W tym samym roku Kapituła Rektorów wrocławskiej Akademii Muzycznej przyznała Elżbiecie Zawadzkiej dyplom honorowy Primus Inter Pares. W 2006 zrealizowała przewód doktorski. Dr Elżbieta Zawadzka pracuje w macierzystej uczelni w Katedrze Fortepianu, prowadząc równolegle działalność koncertową i dydaktyczną.

W dorobku artystycznym pianistka posiada liczne nagrody na krajowych i zagranicznych konkursach pianistycznych. Została również wielokrotnie uhonorowana stypendiami Ministra Kultury i Sztuki i Samorządu Wrocławia. Występowała na wielu znaczących estradach w Polsce między innymi: w Łazienkach Królewskich i Zamku Ostrogskich w Warszawie, Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy, Filharmonii Wrocławskiej, Filharmonii Krakowskiej oraz Filharmonii Narodowej w Warszawie w ramach obchodów stulecia istnienia Filharmonii. Aktywnie koncertowała za granicą, prezentując zróżnicowany repertuar solowy, jak i kameralny. Do najważniejszych należą występy w Lipsku, Frankfurcie nad Menem, Wiesbaden, Monachium, Weimarze, Brnie, Strasburgu, Paryżu i Waszyngtonie. Na zaproszenie Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago wystąpiła z kilkoma recitalami na terenie Stanów Zjednoczonych.

W 2012 roku wspólnie z Elżbietą Woleńską wydała płytę kompaktową z utworami Joahnna Sedlatzka (światowe prawykonanie dzieł kompozytora). Zarejestrowany na niej materiał muzyczny zebrał entuzjastyczne recenzje w prasach muzycznych we Francji, Holandii, Stanach Zjednoczonych i Australii.

Kontakt: elzbieta.zawadzka@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE