dr hab. Anna Gągola

Jest zatrudniona na stanowisku profesora Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w Katedrze Kameralistyki.

Urodziła się w Gliwicach, gdzie rozpoczęła edukację muzyczną. W 1987 roku ukończyła studia magisterskie we wrocławskiej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego, w klasie fortepianu doc. Andrzeja Głosza. W świat kameralistyki w trakcie studiów wprowadziła ją prof. Alicja Faryniarz.  Swoje umiejętności techniki gry doskonaliła biorąc udział w Mistrzowskich Kursach Pianistycznych we Wrocławiu i Dusznikach Zdroju u wybitnych pianistów z Konserwatorium im. Piotra Czajkowskiego w Moskwie: Wiktora Mierżanowa oraz Tatiany Szebanowej.

Posiada bogaty repertuar utworów kameralnych w zakresie instrumentów smyczkowych, dętych i wokalnych. Grała także jako solistka oraz współwykonawca w orkiestrach, koncertujących w kraju i za granicą. Występuje w formacjach instrumentalnych takich jak: duety, tria, kwartety i kwintety fortepianowe. Jest współtwórcą duetów fortepianowych, w których jako pianistka brała czynny udział. Wykonywała znaczące kompozycje kameralne w tym m.in.: Trio fortepianowe op. 50 Piotra Czajkowskiego i Kwintet fortepianowy op. 34 Johannesa Brahmsa.

Pianistka jest pomysłodawcą koncertów pn. Koncerty Muzyki Polskiej o zasięgu regionalnym i ogólnopolskim, które organizuje już od kilkudziesięciu lat. Jako gorący propagator muzyki kompozytorów polskich oraz kierownik artystyczny tych wydarzeń jest jednocześnie wykonawcą rodzimej twórczości. Obok działalności instrumentalnej w swoim dorobku artystycznym ma także wiele koncertów z wokalistami oraz sceniczne i koncertowe wykonania oper.

Jest uznaną pianistką podczas kursów, warsztatów mistrzowskich oraz ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów. W trakcie wakacyjnych Międzynarodowych Kursów im. Zenona Brzewskiego w Łańcucie współpracowała między innymi z takimi artystami jak: Victoria Yagling, Ariane Matheus, Mirel Yancovici. Jest jurorem konkursów kameralnych o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym. Pełni odpowiedzialne funkcje  w przewodach doktorskich i habilitacyjnych. Zapraszana jest do prowadzenia Kursów Mistrzowskich w zakresie kameralistyki w kraju i za granicą.

W latach 2008-2016 (dwie kadencje) pełniła zaszczytną funkcję prodziekana Wydziału Instrumentalnego. Należy do Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków we Wrocławiu.

Odbyła szereg szkoleń w ramach programu Erasmus +, w Edynburgu, Barcelonie, Valencii, Oslo i Gandawie, podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe. Posiada certyfikat ukończenia programu MEN Masters of Didactics.

Za wielokierunkową działalność artystyczną, dydaktyczną oraz organizacyjną otrzymała Nagrody Rektorskie. Została ponadto odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi oraz Złotym Medalem za Długoletnią Służbę.

Aktualnie, w ramach dydaktyki na Wydziale Instrumentalnym macierzystej uczelni, wykłada przedmioty: Zespół kameralny i Nauka akompaniamentu. Dla studentów obcojęzycznych zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Kontakt: anna.gagola@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE