dr Marek Fronc

dr Marek Fronc

Absolwent Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie (klasa organów prof. Andrzeja Chorosińsiego, dyplom z wyróżnieniem). Naukę kontynuował w ramach prywatnych studiów pod kierunkiem prof. Wolfganga Zerera w Hamburgu oraz mistrzowskich kursów organowych, prowadzonych m.in. przez J. Gembalskiego, T. A. Nowaka, E. Kooimanna, L. Lohmanna, H. Vogla, O. Latry, D. Rotha, U. Spang-Hansena czy S. Rampe.

Jest laureatem międzynarodowych konkursów organowych: w Landau a.d. Isar w Niemczech oraz w Saint-Maurice w Szwajcarii. Jako solista i kameralista koncertował w ramach festiwali muzycznych w Polsce oraz w Niemczech, Danii, Hiszpanii, na Ukrainie i na Węgrzech. Występował z wieloma solistami, dyrygentami oraz zespołami instrumentalnymi i wokalnymi. Współpracuje z Chórem Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu pod dyr. Agnieszki Franków-Żelazny. Brał udział w nagraniach fonograficznych realizowanych przez wytwórnie Acte Prealable, MegaVox, DUX i Ars Sonora.

W roku 2014 uzyskał stopień doktora sztuki muzycznej w specjalności instrumentalistyka. Jest wykładowcą w Katedrze Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, z ramienia której koordynuje cykl Koncerty Adwentowe u Paulinów oraz cykl artystyczno-edukacyjny Historyczne Organy Dolnego Śląska. Pełni także funkcję opiekuna naukowego Studenckiego Koła Artystyczno-Naukowego Muzyki Kościelnej i Organowej. W ramach działalności naukowej prowadzi badania z zakresu muzyki kościelnej i organowej oraz organologii.

Współpracuje z Diecezjalnym Instytutem Muzyki Kościelnej w Legnicy, oraz Referatem ds. Muzyki Kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej.

Kontakt: marek.fronc@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE