dr Maria Zawartko

Absolwentka Akademii Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu /Wydział Wokalno-Aktorski/. Współpracowała z: filharmonią  częstochowską, filharmonią łódzką i  filharmonią wrocławską /tournee – Francja, Belgia/; Capellą Cracoviensis, Collegio di Musica Sacra, Cantores Minores Wratislavienses, Altri Stromenti, Wrocławskim Chórem Polskiego Radia i TV; Kammerorchester w Oslo /Norwegia/; Kompanią Teatru Muzykalnego /opery dla dzieci/; Agencją Artystyczną „Pro Musica” /spektakle operowe i koncerty w Europie Zachodniej/.

Brała udział w Festiwalach: Wratislavia Cantans, Barbórkowych Chórów Studenckich, Musica Sacra, Sacrosong, Tonsberg Summer Festiwal, Legnica Cantans. Nagrywała dla Polskiego Radia i TVP /udział w spektaklach TV: „Przypadek Klary” w reż. Magdaleny Łazarkiewicz, „Lekcja angielskiego” do scenariusza Krzysztofa Pieczyńskiego/. Organizowała i uczestniczyła w wielu akcjach charytatywnych na rzecz osób samotnych, niepełnosprawnych i pensjonariuszy Domów Opieki Społecznej.

Była współrealizatorem projektów:
Wieczory Polskie /comiesięczny cykl spotkań historycznych/ - działalność charytatywna;
- Śpiewający Wrocław - organizacja i zarządzanie;
- Forum Musicum – administrowanie projektem. 

Od 2000 r. była dyrektorem Dolnośląskiego Towarzystwa Muzycznego we Wrocławiu, a od 2007 r. jego wiceprezesem. Od 2005 r. zatrudniona jest na Wydziale Edukacji Muzycznej Akademii Muzycznej we Wrocławiu, obecnie na stanowisku adiunkta. Od 14 listopada 2006 r. – radna V kadencji Rady Miejskiej Wrocławia (wiceprzewodnicząca RM). W 2010 r. uzyskała stopień doktora sztuki w dyspyplinie artystycznej wokalistyka. Od 2014 roku jest kierownikiem projektu Otwarta Akademia Muzyczna oraz pełni funkcję przewodniczącej Wrocławskiej Rady Seniorów.

Kontakt: maria.zawartko@amkl.edu.pl

Certyfikat MusiQuE