Przyznawane przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego stypendia artystyczne za upowszechnianie kultury w regionie otrzymało 13 osób, wśród których znalazła się dr Monika Kruk oraz dr Aleksander Kobus. Serdecznie gratulujemy!

Tegoroczna edycja programu stypendialnego została wznowiona po kilkuletniej przerwie, wzięło w niej udział 30 osób, a decyzją komisji przyznano stypendia 13 z nich.

logo Dolnego Śląska

Certyfikat MusiQuE