Sylwetka absolwenta dla zakresu - flet

1. Instrumentalistyka - studia stacjonarne I stopnia (3-letnie)
 

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.
 

2. Instrumentalistyka - studia stacjonarne II stopnia (2-letnie)

Profile:

 • solistyczny
 • kameralno-orkiestrowy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

 

3. Instrumentalistyka - studia niestacjonarne I stopnia (3-letnie)

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w zakresach jak na studiach stacjonarnych. Studia trwają sześć semestrów, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

 

4. Instrumentalistyka - studia niestacjonarne II stopnia (2-letnie)

Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym w zakresach jak na studiach stacjonarnych. Studia trwają cztery semestry, a zajęcia odbywają się co dwa tygodnie (sobota, niedziela).

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).
   

5. Instrumentalistyka - studia stacjonarne I stopnia (3-letnie) ENGLISH DIVISION

Są to studia płatne, prowadzone w trybie stacjonarnym w wybranych zakresach. Studia trwają sześć semestrów, a zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów I stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym licencjata w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia II stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz kwalifikacje w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

 

6. Instrumentalistyka - studia stacjonarne II stopnia (2-letnie) ENGLISH DIVISION

Są to studia płatne, prowadzone w trybie stacjonarnym w wybranych zakresach. Studia trwają cztery semestry, a zajęcia odbywają się w języku angielskim.

Profile:

 • solistyczny
 • kameralno-orkiestrowy

SYLWETKA ABSOLWENTA

Absolwent studiów II stopnia na kierunku instrumentalistyka otrzymuje dyplom z tytułem zawodowym magistra sztuki w wybranym zakresie i ma prawo ubiegać się o przyjęcie na studia III stopnia i studia podyplomowe. Posiada wiedzę i umiejętności praktyczne artysty muzyka oraz pełny zakres kwalifikacji, w szczególności do:

 • prowadzenia działalności muzyka instrumentalisty: solisty, kameralisty bądź muzyka orkiestrowego,
 • tworzenia i realizacji własnych koncepcji artystycznych na bazie wiedzy i umiejętności praktycznych,
 • prowadzenia działalności upowszechniającej sztukę muzyczną w instytucjach kultury,
 • animacji kultury muzycznej w społeczeństwie,
 • pracy dydaktycznej w szkolnictwie artystycznym (po uzyskaniu kwalifikacji pedagogicznych, zgodnych z wymaganiami określonymi przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskiwanych przez równoległe kształcenie w Studium Pedagogicznym).

Ponadto dzięki systemowi przedmiotów fakultatywnych absolwent uzyskać może inne kompetencje, zgodnie z jego zainteresowaniami.

Certyfikat MusiQuE