Program koncertu towarzyszącego Międzynarodowej Konferencji
Musical Analysis. Historia-Theoria-Praxis, 1 grudnia 2021, godz. 20.00 on-line

Paweł Hendrich, Dulabilis na dwa akordeony i elektronikę
Ryszard Osada, Creation na głos, fortepian preparowany i elektronikę
Adam Porębski, Impra na elektronikę i wideo
Marcin Rupociński, Poet’s Eye na elektronikę i wideo
Mateusz Ryczek, Znaki rozpadu na wiolonczelę, elektronikę i wideo
Agata Zubel, Maximum Load na perkusję i elektronikę

Organizator: Studio Kompozycji Komputerowej
Koordynator: dr Marcin Rupociński

 

fot. Marcin Rupociński

Galeria

Certyfikat MusiQuE