Z przyjemnością informujemy, że młody pedagog naszej Uczelni, mgr Jan Bielak otrzymał grant naukowy Ministra Edukacji i Nauki pt. „Perły nauki”. Projekt autorstwa mgra Jana Bielaka pt. Pieśni Karola Szymanowskiego. Opracowanie kompletnej monografii oraz jej międzynarodowa promocja jest jedynym projektem wśród dziewięćdziesięciu ośmiu nagrodzonych w pierwszej edycji programu MEiN „Perły nauki”, który poświęcony jest sztuce muzycznej oraz jednym z siedmiu nagrodzonych w ramach kategorii twórczości artystycznej.

W ramach realizacji projektu, zostanie opracowana oraz wydana w wersji polsko- oraz anglojęzycznej monografia pieśni Karola Szymanowskiego, której autorem będzie Pan mgr Jan Bielak. Ponadto, projekt obejmuje zakup literatury, wydanie płyty CD z pieśniami Karola Szymanowskiego, udział autora w międzynarodowej konferencji pt. Thirteenth Biennial International Conference on Music since 1900 (Wielka Brytania), a także ogólnopolską oraz międzynarodową promocję monografii i tym samym twórczości Karola Szymanowskiego. Kierownikiem badawczym projektu będzie Pan mgr Jan Bielak, a opiekunem naukowym projektu – Pani dr Aleksandra Pijarowska, prof. AMKL.„Perły nauki” to nowy program Ministra Edukacji i Nauki, którego celem jest wsparcie podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w tworzeniu wybitnie uzdolnionym absolwentom studiów
pierwszego stopnia lub studentom po ukończeniu trzeciego albo czwartego roku jednolitych studiów magisterskich warunków rozwoju przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych albo twórczości artystycznej pod kierunkiem opiekuna naukowego albo artystycznego.

Zdecydowana większość nagrodzonych projektów w ramach pierwszej edycji programu dotyczyła dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk inżynieryjno-technicznych, nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk rolniczych. Ocenie poddano aż 355 wniosków.
Gratulujemy Panu mgr Janowi Bielakowi, a całemu zespołowi zaangażowanemu w realizację projektu życzymy powodzenia!

 

Wartość dotacji MEiN: 200 000,00 zł;
Realizacja projektu: maj 2023 – kwiecień 2027 r.
Koordynacja: mgr Monika Ciesłowska, mgr Inez Kropidło

      

Projekt finansowany ze środków Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu „Perły nauki”

 

Certyfikat MusiQuE