mgr Magdalena Wiącek

Absolwentka studiów muzykologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz podyplomowych studiów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1989 r. zatrudniona w Bibliotece Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Od września 2009 r. pełni obowiązki Dyrektora Biblioteki.

Autorka artykułów naukowych dotyczących bibliotekarstwa muzycznego, haseł w części biograficznej Encyklopedii PWM pod red. Elżbiety Dziębowskiej, haseł w publikacji Kompozytorzy polscy 1918-2000 pod red. Marka Podhajskiego oraz haseł w Encyklopedii Wrocławia. Współpracowała z redakcją książek programowych Międzynarodowego Festiwalu "Wratislavia Cantans" na początku lat 90-tych XX w.

Prezentowała referaty na konferencjach bibliotekarzy muzycznych organizowanych przez uczelnie muzyczne i Sekcję Bibliotek Muzycznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Polską Grupę Narodową IAML oraz w konferencjach naukowych organizowanych przez Akademię Muzyczną im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu i Wrocławską Korporację Bibliotekarzy.

Od 1997 r. zaangażowana w działalność Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w Oddziale SBP we Wrocławiu (od 2004 r. jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej), w latach 2009-2017 była członkiem Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP, w kadencji 2017-2021 pełni funkcję wiceprzewodniczącej Zarządu Sekcji Bibliotek Muzycznych SBP – Polskiej Grupy Narodowej IAML.

Odznaczona Medalem Złotym za Długoletnią Służbę MNiSW i Medalem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich „W DOWÓD UZNANIA”, jest również laureatką Nagrody Prezydenta Wrocławia.

Certyfikat MusiQuE