DK-140-14/21

OGŁOSZENIE


Obsługa Microsoft Word

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu w ramach projektu „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu”, umowa nr POWR.03.05.00-00-Z087/19-00 kadra kierownicza i administracyjna ma możliwość udziału w kursie pt. Obsługa Microsoft Word. Szkolenie jest dwudniowe (16 godzin dydaktycznych). *

Szkolenie realizowane są przez Akademię Komputerowa AkKom, ul. Zelwerowicza 18a,53-676 Wrocław w okresie od 1 lipca 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie w formie udziału ww. kursie proszone są o złożenie Formularza zgłoszeniowego w Dziale Kadr (pok. 015A lub 016A).

Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie określa Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Zintegrowany program rozwoju Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu” – Zadanie 3 (kadra kierownicza i administracyjna). Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Uczelni.

Pliki do pobrania

Certyfikat MusiQuE